Kyrkornas Världsråd

Idag ber vi för Kyrkornas Världsråd och den stora generalförsamlingen
i Karlsruhe, Tyskland som blivit framflyttad ett år till september 2022. Vi ber för förberedelserna och speciellt att det ska vara möjligt för deltagare från det globala syd att komma in i Europa och delta, och vi ber med temat: Kristi kärlek berör världen till försoning och enhet.