Kyrkornas världsråd

Gud, idag ber vi för Kyrkornas Världsråds 350 medlemskyrkor runt jorden. Många har drabbats hårt det gångna året av pandemin. Vi ser förtrycket öka på platser där kristna redan lever i utsatthet. Hjälp oss att stå tillsammans som bröder och systrar mot våld, hat, rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Låt Ditt Rike komma. Amen.