Publicerat 

Kyrkostyrelsens protokoll

Här finner du protokoll från kyrkostyrelsens sammanträden. Om du vill ha ytterligare upplysningar om protokoll eller handlingar, kontakta Victoria Gejrot, victoria.gejrot@equmeniakyrkan.se.

Protokoll 2019

Kyrkostyrelsens sammanträde 2019-09-13-15
Kyrkostyrelsens sammanträde 2019-02-16–17
Kyrkostyrelsens sammanträde 2019-03-22-24
Kyrkostyrelsens sammanträde 2019-05-29
Kyrkostyrelsens sammanträde 2019-06-01
Kyrkostyrelsens sammanträde 2019-06-15

Protokoll 2018

Kyrkostyrelsens sammanträde 2018-02-10–11
Kyrkostyrelsens sammanträde 2018-03-16–18
Kyrkostyrelsens sammanträde 2018-05-09 och 11
Kyrkostyrelsens sammanträde 2018-06-16
Kyrkostyrelsens sammanträde 2018-09-14–16
Kyrkostyrelsens sammanträde 2018-11-23–25

Protokoll 2017

Kyrkostyrelsens sammanträde 2017-01-28–29
Per capsulam, ordf valberedningen
Kyrkostyrelsens sammanträde 2017-03-10–12
Kyrkostyrelsens sammanträde 2017-05-24
Kyrkostyrelsens sammanträde 2017-05-27
Kyrkostyrelsens sammanträde 2017-09-15–17
Kyrkostyrelsens sammanträde 2017-11-24–26

Protokoll 2016

Kyrkostyrelsens sammanträde 2016-01-29–30
Kyrkostyrelsens sammanträde 2016-03-11–13
Kyrkostyrelsens sammanträde 2016-05-04
Kyrkostyrelsens sammanträde 2016-05-07
Kyrkostyrelsens sammanträde 2016-06-11
Kyrkostyrelsens sammanträde 2016-09-02–04
Kyrkostyrelsens sammanträde 2016-10-28–29
Kyrkostyrelsens sammanträde 2016-12-03–04

Protokoll 2015

Kyrkostyrelsens sammanträde 2015-01-06–07
Kyrkostyrelsens sammanträde 2015-03-13–15
Kyrkostyrelsens sammanträde 2015-05-13
Kyrkostyrelsens sammanträde 2015-05-16
Kyrkostyrelsens sammanträde 2015-06-13
Kyrkostyrelsens sammanträde 2015-09-04–06
Kyrkostyrelsens sammanträde 2015-10-24–25
Kyrkostyrelsens sammanträde 2015-12-11–12

 

Tidigare protokoll hittar du här
Läs mer