Scoutlägermaterial

Publicerat 

Här finns ett scoutlägermaterial att använda med utgångspunkt i Markusåret och upplägget kan se ut såhär:

Materialet utgår ifrån Markusevangeliets berättelser, med 5 texter i fokus. En kallelsetext, Jesus och barnen, Jesus gör under, kärleken som det viktigaste budet, Jesus är Kung. Alla texter berättar någon om Guds rike, så som: efterföljelse, gemenskap, kärleken som centrum, att vi är Jesu medarbetare, osv.

Som ramberättelse till bibelberättelserna finns en handling där två barn, Alice och Love (som båda är scouter) är på semester i Rom med sina familjer. Under en upptäcktsfärd hamnar dom i katakomberna och stöter ihop med ”Johannes Markus” som sitter och skriver Markusevangeliet för att minnas och dela vidare vad han och andra varit med om. Lite ovilligt börjar han berätta för de båda barnen som ivrigt vill höra mer.

Berättelsen (ramberättelsen + den invävda bibelberättelsen) återfinns i studiematerialet i två versioner dels som en berättande text och dels som drama. Det är fritt för olika scoutkårer att antingen läsa berättelsen eller att spela dramat. I materialet finns även samtalsfrågor, böner och övningar att göra tillsammans.

En bibelstudiegång med andakt skulle kunna se ut så här:

I Storgrupp:
– Sång
– Bibeltexten läses
– Bön
– Dramat/Berättelsen

Fortsättning i Patrullen:
– Öppna Biblarna – Textläsning igen + minnesvers och ord att stryka under i sin Bibel
– Samtalsfrågor
– Övning, en praktisk aktivitet att göra tillsammans som har anknytning till dagens tema
– Bön

 

SCOUTLÄGERMATERIALET SOM PDF