Välkommen till Equmeniakyrkan i Långared

Kretsträffen har nytt program för hösten.

Vi har börjat med samlingar tillsammans. För att inte öka på spridning av Coronavirus har vi avstånd och begränsat deltagarantal.

….