Ge en gåva

Om du vill ge en gåva till församlingen går det bra att göra via församlingens bankgiro eller Swish

Swish:
Kollekt/gåva 123 304 56 97

Servering 123 018 69 81
Missionsauktion 123 083 11 80
Yttre mission 123 681 70 43
Ellas fond 123 147 92 86

Bankgiro: 5620-2047 

Kollekt valfri summa. Använd vid Swish.