Välkommen på gudstjänst

De flest söndagar kl. 10 samlas vi till gudstjänst i kyrksalen. Vi tillber Gud i sång och bön och tar emot uppmuntran genom bibelläsning, predikan och sånger. Ungefär en gång i månaden firar vi nattvard.

Alla är välkomna till våra gudstjänster!