Equmeniakyrkan i Långared

Kör för ung och gammal.

Vi drar igång en kör nu under hösten 2021. Sångerna skall sjungas på gudstjänsten 17/12 i kyrkan. Övningar kommer att vara: 6/10, 27/10 och 17/11. Välkommen att sjunga!

Equmeniakyrkan i Långared

Kvällsandakt.

18.00. Andakt. Kjell Norberg.

Equmeniakyrkan i Långared

Gudstjänst.

10.00. Gudstjänst med ljuständning. Kjell Norberg. Nattvard. Sång och musik med Charlotte Ahlberg och Andreas Molin. Servering.

Equmeniakyrkan i Långared

Basar

14.00-18.00. Lördag. Försäljning, lotteri och servering. Mer information kommer framöver.

Equmeniakyrkan i Långared

Kör för ung och gammal.

Vi drar igång en kör nu under hösten 2021. Sångerna skall sjungas på gudstjänsten 17/12 i kyrkan. Övningar kommer att vara: 6/10, 27/10 och 17/11. Välkommen att sjunga!

Equmeniakyrkan i Långared

Öppen Kyrka. Församlingsmöte

10.00-11.00. Söndag. Öppen Kyrka. 10.00. Andakt. Fika finns att köpa. 11.00-13.00. Församlingsmöte.