Kretsträffen

En torsdag i månaden under terminerna är det Kretsträff.
Det är ett samarrangemang mellan Equmeniaförsamlingarna i
Långared, Loo och Vänga samt Svenska kyrkan i Långared.
En träff per termin hålls i respektive Equmeniakyrka samt
i församlingshemmet i Långared.

Träffen börjar kl. 10.30 med en kort andakt och sedan är det fika. Därefter brukar det vara någon inbjuden gäst som berättar om något eller sjunger.

Det är främst pensionärer som brukar delta på Kretsträffen,
men alla är givetvis varmt välkomna!