Loo och Vänga

Långared ligger geografiskt mellan Loo och Vänga och i respektive samhälle finns en fristående Equmeniaförsamling. För att binda ihop dessa på ett enkelt sätt finns här länkar till de övriga kyrkornas hemsidor:

Välkommen att besöka hemsidorna och se vad som är på gång!