Loo och Vänga

Långared ligger mellan Loo och Vänga. Alla tre orter har en egen Equmeniaförsamling. För att binda ihop bygden på ett enkelt sätt finns här länkar till de övriga kyrkornas hemsidor:

Välkommen att besöka hemsidorna och se vad som är på gång!