Attholmen

Sommargudstjänst.

10.00. Gemensam gudstjänst på Attholmen. Predikan: Torbjörn Larsson, Vänga. Sång: Charlotte Ahlberg, Andreas Molin. Servering.

Attholmen

Sommargudstjänst.

10.00. Gemensam gudstjänst på Attholmen. Predikan: Lennart Molin, Lidingö. Sång: Elin Molin, Mats Gustafsson. Servering.

Attholmen

Sommargudstjänst.

10.00. Gemensam gudstjänst på Attholmen. Predikan: Kjell Norberg. Sång: Åsa Backhans och Patrik Ingemarsson. Servering.

Attholmen

Sommargudstjänst.

10.00. Gemensam gudstjänst på Attholmen. Möjlighet till dop. Nattvard. Kjell Norberg. Jakob Rydsmo. Ellen Gunnardo. Sång av en grupp ungdomar från bygden. Servering.

Attholmen

Barnmöte.

17.00. Barnmöte på Attholmen. Alexandra Hyllerud. Fika.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!