Våren 2024

Söndagsskolan och Klubben träffas i kyrkan på söndagar mellan
kl 10.00 och 11.00.

3 mars – Söndagsskolan och Klubben

10 mars – Söndagsskolan och Klubben i Equmeniakyrkan Loo, gemensamt med söndagsskolan som finna där

17 mars – Söndagsskolan och Klubben

24 mars – Söndagsskolan och Klubben

31 mars Påskdagen – Välkommen till Gudstjänst!

7 april – Söndagsskolan och Klubben

14 april – Söndagsskolan och Klubben.

21 april – Söndagsskola och Klubben, eventuellt utomhus, ta med lämpliga kläder

28 april – Söndagsskola och Klubben, eventuellt utomhus, ta med lämpliga kläder

5 maj kl 16.00 – Söndagsskolans och Klubbens terminsavslutning på Attholmen

Varmt välkommen!

Vad är söndagsskola?

Söndagsskolan och söndagsklubben är församlingens plattformar där barn undervisas utifrån en kristen värdegrund. Tron på Guds kärlek till oss människor, att varje människa är unik och värdefull!

Genom stort fokus på bibelns berättelser får barnen lära känna Jesus, andra bibliska personer. Tillsammans med drama, sång, musik, lek och pyssel görs detta på ett lustfyllt sätt. Bönen har också en stor plats i varje samling. Där får vi en stund till att uttrycka tacksamhet, omsorg om andra och dela våra bekymmer med Gud. Söndagsklubben har ytterligare ett mål; att vara ett komplement till gudstjänsten.

Vi försöker delta så mycket som möjligt i de gudstjänster som samtidigt pågår och vid vissa tillfällen medverka.

Vår söndagsskola och söndagsklubb är avgiftsfri.
Vill du vara med i vårt insamlingsprojekt, för sjukvård till barn i Ukraina via ”Ellafonden”, skickar du med en valfri summa i kontanter som sedan samlas in under samlingarna. Du kan även swisha direkt till ”Ellafonden” på nr: 123 147 92 86.

Vi uppmuntrar dig som förälder att stanna på våra gudstjänster som samtidigt pågår. Ofta avslutar vi med en servering där du som förälder är välkommen att fika tillsammans med ditt barn.

När kan barnen börja?
I söndagsskolan från och med vårterminen det år barnet fyller 4 år.
I söndagsklubben från och med höstterminen i åk 4, utan begränsad slutålder.