Det har börjat…

..bli bättre så vi kan ses i kyrkan. Restriktionerna har börjat lätta, så vi kan träffas. Ni se och höra berättelser via länk på sidan som heter ”Inspelningar”.

Söndagsskolan och söndagsklubben är församlingens plattformar där barn undervisas utifrån en kristen värdegrund, tron på Guds kärlek till oss människor, att varje människa är unik och värdefull!

Genom stort fokus på bibelns berättelser får barnen lära känna Jesus, andra bibliska personer och tillsammans med drama, sång, musik, lek och pyssel görs detta på ett lustfyllt sätt. Bönen har också en stor plats i varje samling där vi får en stund till att uttrycka tacksamhet, omsorg om andra och dela våra bekymmer med Gud. Söndagsklubben har ytterligare ett mål; att vara ett komplement till gudstjänsten.

Vi försöker delta så mycket som möjligt i de gudstjänster som samtidigt pågår och vid vissa tillfällen medverka.
Vår söndagsskola och söndagsklubb är avgiftsfri. Vill man vara med i vårt insamlingsprojekt, för sjukvård till barn i Ukraina via ”Ellafonden”, så skickar man med valfri summa i kontanter som sedan samlas in under samlingarna. Man kan även swisha direkt till Ellas fond 123 147 92 86
Vi uppmuntrar dig som förälder till att stanna på våra gudstjänster som samtidigt pågår. Ofta avslutar vi med en servering där du som förälder är välkommen att fika tillsammans med ditt barn.
När kan barnen börja? Barn kan delta i söndagsskolan från och med vårterminen det år barnet fyller 4 år och fortsättningen, söndagsklubben från och med höstterminen i åk 4, utan begränsande slutålder. 

Välkommen!