Lär känna Matilda

Under våren jobbar Joel Powell halvtid, den andra halvtiden som så kommer Matilda Alling att verka i regionen.

Läs mer om Matilda på Equmenia nords hemsida (och passa på att läsa mer om Equmenia Nords arbete när du ändå är där)

https://equmenia.se/lar-kanna-matilda/