Kyrkoledarna omvalda

Publicerat 

tre valda kyrkoledare

Kyrkokonferensen gjorde som valberedningen föreslagit och valde om Lasse Svensson, Sofia Camnerin och Olle Alkholm till att leda Equmeniakyrkans arbete under ytterligare 4 år.

Lasse Svensson fortsätter som kyrkoledare samtidigt som Sofia Camnerin och Olle Alkholm fortsätter som biträdande kyrkoledare.