Ansgarskyrkan Lidingö söker pastor och församlingsföreståndare

Vi vill att du som söker tjänsten har

● pastorsutbildning och är ordinerad pastor

● en teologiskt förankrad förkunnelse förenad med en förmåga att levandegöra bibeln i nutid och vara relevant i en sekulariserad miljö som Lidingö,

● erfarenhet av församlingsarbete,

● erfarenhet och vilja att arbeta med alla åldrar.

För oss är all diskriminering en del av människans bortvändhet från Gud. Självklart ska därför den som söker tjänsten med glädje viga samkönade par.

Vi ser gärna att den vi söker

● har en ”coachande” ledarstil, ser med glädje vad andra gör, stödjer, entusiasmerar, ingjuter mod,

● vill forma ett kreativt team tillsammans med övriga anställda.

● har erfarenhet av att vara arbetsledare och leda ett arbetslag,

● är en god själasörjare, kan inge trygghet som öppnar för själavårdande samtal,

● kan möta människor mitt i livet, när man ställer sig frågan ”var detta livet, blev det inte mer?”,

● vill vara utåtriktad i samhället och göra Ansgarskyrkan synlig i de samtal som förs i olika för öns invånare viktiga frågor, delta i samhällsdebatten, söka samarbete och bygga nätverk utanför vår församling med Lidingö församling ochandra organisationer.

Ansgarskyrkan ligger i Lidingö centrum. Församlingen har cirka 200 medlemmar, och har tre fasta tjänster, alla på heltid; pastor, församlingsmusiker, kafé- och konferensansvarig. Dessa utgör själva arbetslaget. Församlingen har också tre personer anställda med lönebidrag för arbete i Café Ansgar, lokalvård med mera. Mycket av arbetet både i olika arbetsgrupper och i Café Ansgar utförs av frivilliga.

Tjänsten är heltid. Tillträde under sommaren 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev, referenser ska lämnas på begäran

Ansökan sänds till sven.erik@wanell.se

Sista ansökningsdag är fredag 11 februari

Mer om tjänsten finner du på församlingens hemsida https://ansgarskyrkan.se/nypastor/

Mer upplysningar kan du få från församlingens ordförande, Sven Erik Wånell, tfn 0707- 25 03 65

Sista ansökningsdatum
2022-02-11
Region
Stockholm
Kategori
Församlingsföreståndare, Pastor
Anställningstyp
Heltid
Placering
Lidingö

Har du frågor?

Vänligen kontakta:

Sven Erik Wånell

församlingens ordförande

sven.erik@wanell.se

0707- 25 03 65