Betlehemskyrkans församling i Örebro söker församlingsföreståndare

Betlehemskyrkan är en pilgrimskyrka som vill vara en plats där frågor som rör livet, tro och tvivel får utrymme. Vi vill möta medmänniskor för att dela tankar om alla livets frågor. Genom nära samtal och möten i vardagen vill vi tillsammans fundera på vart vi är på väg som enskilda, samhälle och kyrka. Som en del av denna strävan har ett engagemang för klimatet vuxit fram och utifrån vår kristna tro arbetar vi idag aktivt med att lära oss mer och bidra till en mer hållbar värld.

Betlehemskyrkan är en av Equmeniakyrkans fem församlingar i Örebro. Församlingarnas samverkan är något vi prioriterar. Sedan ett antal år tillbaka har vi utvecklat ett nära samarbete med Betaniakyrkan. Vi arbetar aktivt mot att växa tillsammans som en gemenskap och har regelbundet gudstjänster tillsammans.

Vår nuvarande församlingsföreståndare kommer att gå i pension sommaren 2023 så nu söker vi dig som vill vara med i församlingens fortsatta arbete tillsammans med våra systerförsamlingar inom Equmeniakyrkan i Örebro. Vi tänker oss en tjänst på 75 %, men är öppna för samtal om storleken på tjänsten för att möjliggöra en eventuell kombination med annat arbete. Tjänsten är tänkt att starta hösten 2023.

I församlingen har vi vid sidan av församlingsföreståndaren även en körpedagog anställd på 25 %. Vi uppmuntrar starkt till och stödjer våra anställda i samarbeten med de kollegor som finns i våra systerförsamlingar i Örebro. Idag har de anställda i våra fem församlingar gemensam expedition en förmiddag i veckan.

Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida https://equmeniakyrkan.se/betlehemskyrkan/

För frågor kontakta:

Karin Gustafsson, ordförande

073-0836079, gustafssonkarin@live.se

eller

Ann-Charlotte Mellåker, vice församlingsföreståndare

070-3467991, acmellaker@icloud.com

Ansökan bestående av personligt brev och CV skickas till:

Betlehemskyrkans församling i Örebro

Sturegatan 9

702 14 Örebro

eller via epost till betlehemskyrkan.orebro@telia.com

Sista ansökningsdatum
2022-12-31
Region
Svealand
Kategori
Församlingsföreståndare
Anställningstyp
Deltid, Tillsvidareanställning
Placering
Örebro

Har du frågor?

Vänligen kontakta:

Karin Gustafsson

ordförande

gustafssonkarin@live.se

0730-83 60 79

Ann-Charlotte Mellåker

vice församlingsföreståndare

acmellaker@icloud.com

0703-46 79 91