Centrumkyrkan Alfta söker pastor 100%

Centrumkyrkan i Alfta bildades 2010 då Betaniaför-
samlingen (Pingst) och Missionsförsamlingen
(Missionsförbundet) bildade en gemensam dubbel-
ansluten församling. Församlingen har idag 160 med
lemmar. Medelålderns är ganska hög. Många som tidigare burit ett stort ansvar i församlingen orkar inte längre tjäna på samma sätt.
Samtidigt finns flera barnfamiljer med både tonåringar och yngre barn.
Verksamheterna är Gudstjänst, bönesamling, dag-
träff, ungdomssamling, torsdax (del av terminen för
låg- & mellanstadiebarn), allsångscafé någon gång
per termin, konfirmationsläsning, ekumeniskt sam-
arbete i Alfta samkristna råd, andakter på äldrebo-
ende samt en husgrupp (fler på gång).
Församlingen skulle behöva finna nya vägar att
komma i närmare kontakt med människorna i samhället i evangelisation, gemenskap, samtal och diakoni.

Region
Mitt
Kategori
Församlingsföreståndare, Pastor
Anställningstyp
Heltid, Tillsvidareanställning
Placering
Alfta

Har du frågor?

Vänligen kontakta:

Olov Berbres

0738-04 50 75