Equmeniakyrkan på Limhamn, Malmö söker pastor samt barn/unga-ledare

Vår varmt uppskattade pastor sedan 10 år skall sluta sin tjänst hos oss. Vår diakon har nyligen gått i pension.

Vi vill ha en anställd pastor men drömmer också om att tillsätta en för barn/ungdom/unga vuxna. Tjänsterna kan kombineras för rätt person/personer.

Genom att beskriva vem vi är idag hoppas vi att Gud skall locka rätt personer till vår församling. Du landar i och attraheras av det vi är nu och av våra utvecklingsområden och kan leda oss med visdom och kärlek in i framtiden. Är det DU?

Vår vision, vår historia och mycket mer kan du läsa om här på hemsidan.

Nuvarande pastor slutar sin tjänst 30/8-2020.

Välkomna med era frågor eller ansökan till ordförande i styrelsen:  Anna Bergmark, anna2bergmark@gmail.com

Vi behandlar ansökningar löpande.

Om Equmeniakyrkan på Limhamn

Vi är en församling som kännetecknas av ett varmt hjärta.

Vi är en församling med olika åldrar och människor: 115 medlemmar

 • En stor grupp daglediga där många inte är gudstjänstbesökare.
 • Många äldre som varit trofasta sin församling i många år. En positiv, uppmuntrande och engagerad grupp.
 • Många i 50-60 års åldern som varit/är tongivande i församling, mötesledning, visionsgrupp, styrelse, sångare, mötesledare, lokalpredikanter, ledare. Många har vuxit upp i sin församling.
 • Några barnfamiljer med små barn och några med tonåringar, men tonåringarna är inte så närvarande.
 • Vuxna barn med sina barnbarn – kommer till kyrkan vid högtider
 • Barn till församlingsmedlemmar, ca 2-5 st som älskar Leva Livet (söndagsskola)
 • Ca 10 st mellanstadiebarn som träffas varannan fredag
 • Ungdomar 2-5 st. Sparsamt närvarande, hjälper till med lite musik och med teknik.
 • Street-church med några trofasta entusiaster. Har inte vuxit under åren men är en viktig återkommande utåtriktad verksamhet.
 • Flera personer som genom åren kommit till oss genom att delta i Alpha
 • Livsgrupper där väldigt många deltar. (Gudstj o livsgrupp är 2 viktiga ben i kyrkan)
 • Språkcafé – varje torsdag – många aktiva volontärer. Flera som kommit till församlingen bara för att vara volontär där.
 • Många medlemmar och besökare som har kontakt med Fontänhuset och erfarenhet av psykisk ohälsa
 • Vi har AA, NA och Alanon som hyresgäster i vår fastighet.
 • Finns många som är tjänare särskilt i det praktiska.
 • 2 heltidsmissionärer med hjärta för nysvenskar, barn och Malmö.
 • Finns många musikaliska resurser
 • Många som brinner för mission – vi stödjer arbete i Ukraina, Nepal, Litauen, Hela Människan, Rosengård.
 • Vi är en lyckad sammanslagning av 2 församlingar. Linnékyrkan (Missionsförbundet) och Wesleykyrkan (Metodistkyrkan).
 • Vi har ekonomi att tänka satsningar tex. anställa musikledare, barn/ungd ledare mm., renovera lokaler/bygga ut fikautrymme.
 • Vi har en nyrenoverad fin kyrka ”mitt i byn” som inte kan bli mycket större eftersom vi inte har mer mark. Vi har dock planer på viss utbyggnad av cafédel.
 • Vi har ekonomi att tänka satsningar tex. anställa musikledare, barn/ungd ledare mm., renovera lokaler/bygga ut fikautrymme.
 • Vi har en nyrenoverad fin kyrka ”mitt i byn” som inte kan bli mycket större eftersom vi inte har mer mark. Vi har dock planer på viss utbyggnad av cafédel.

Utvecklingsområden:

 • Arbeta med barn, unga och familjer
 • Att hitta vägar från språkcafeet in i församlingen för både volontärer och besökare
 • Att öppna för AA, NA, mfl att besöka församlingen tex sinnesro
 • Ensamhet och psykisk ohälsa i samhället och i församlingen – en kör?
 • Organisera musiklivet och utveckla det.
 • Utveckla gudstjänsten med förbön och överlåtelse
 • Församlingen har många bedjare men kan utveckla sin gemensamma bön
 • Läget mitt i Limhamn – vad göra mer ? – Öppen kyrka? Café? Läxhjälp?

Aktiviteter:

 • Al Massira – en grundkurs i kristen tro för muslimer, 1 gång per år, ett team på 4 personer
 • Alpha – 1 gång per år med ett starkt team av värdinnor, föreläsare och samtalsledare
 • Apg 29 Pioneer – 2 unga vuxna som efter sin bibelskola arbetar i församlingen (vårterminen)
 • Böner och bröd – måndagar, 10-12 personer som ber varje måndag och äter soppa tillsammans
 • Gudstjänst – vi vill ha lovsång/gemensam sång varje söndag, förbön varje söndag, dela med dig varje söndag, leva livet, nattvard en gång i månaden, ” för alla åldrar” en gång i månaden och att tröskeln in till kyrkan skall vara låg.
 • Hamnfestivalen – språkcafé, tält och mötesplats mitt i Limhamns Hamnfestival
 • Leva livet – (söndagsskola) – flera aktiva ledare och några trogna barn
 • Livsgrupp – att dela livet, komma nära varandra, socialomsorg, lärjungaskap – väldigt många finns med i en livsgrupp/smågrupp
 • Region Syd – medarbetarträffar och ett aktivt nätverk
 • Rosengård – vi stödjer församlingsplantering med OM, SAM och Equmeniakyrkan
 • Samarbete i Malmö – Samarbete mellan frikyrkoförsamlingar i Malmö samt med Svenska kyrkan, Bön för Malmö, Hela Människan, Flyktingparaplyet
 • Språkcafé – många aktiva volontärer och ca 20 besökare varje torsdag. Kommer hela tiden nya besökare. Vi har ett väldigt bra rykte.
 • Street Church – finns på vissa lördagar i Limhamns centrum för att möta människor, bjuda på kaffe, dela ut biblar och samtala.
 • Tisdagsträffen – många trogna äldre, flera som har detta som sitt enda deltagande i församlingen
 • TJIF – 10 barn i mellanstadieålder. En verksamhet som börjar hitta sin form med både lek och allvar.Wesley bröder – 12-20 daglediga män som träffas för middag och gemenskap 1 g/månad

Se alla lediga tjänster

 • Region Syd
 • Organisation Equmeniakyrkan
 • Kategori Barn & ungdom, Pastor, Ungdomsledare
 • Anställningstyp
 • Placering