Equmeniakyrkan Växjö söker Pastor för unga, studenter och unga vuxna 100%

Equmeniakyrkan Växjö vill vara hela livets kyrka där mötet med Jesus Kristus förändrar mig, dig och vår värld.

Vi är…

Equmeniakyrkan Växjö är en församling på nästan 400 medlemmar med Jesus Kristus i centrum. I Equmenia finns omkring 40 aktiva barn och unga och vi har en kristen förskola i kyrkan, flera aktiva musikgrupper och scouter som oftast träffas utomhus. Vi har en stor verksamhet för äldre vilken når långt utanför församlingen. Vi är flera som är födda i ett annat land än Sverige. Vi är engagerade i internationell mission liksom i den lokala Erikshjälpen och i lägergården i Hjortsberga. Vi sänder gudstjänster på nätet och är flitiga på sociala medier. Vi möter människor med en öppen och välkomnande famn.

Vi vill…

Vi vill vara en församling där människor möter Jesus och där vi tillsammans växer i vår kristna tro. Tänk att ha en stor grupp konfirmander! Vi vill vara närvarande för studenter på Linnéuniversitetet i Universitetskyrkans arbete och bjuda in till Equmeniakyrkan Växjös och andra församlingars gemenskap. Vi vill satsa på ett aktivt studentarbete vid universitetet, stödja unga familjer och stärka integrationen av nykomna i vårt samhälle.

Vill du?

Vill du vara vår pastor med fokus på unga, studenter och andra unga vuxna? Då brinner du för att vara med när människor möter Jesus och utvecklar en personlig relation med Honom. Du vill arbeta med en församling som vill ditt allra bästa. Du vill arbeta i ett medarbetarteam med pastor, två diakoner och farsievangelist. Du vill också vara en del av Universitetskyrkan på Linnéuniversitetet.

Tjänsten är till hälften inriktad på att arbeta med unga och unga vuxna i och omkring Equmeniakyrkan Växjö. Den andra hälften är att vara studentpastor med fokus på studenterna vid Linnéuniversitetet. Målet för studentpastorn är att forma och inbjuda till gemenskap och mötesplatser för tro och fördjupning av det kristna livet, till exempel gudstjänster, retreater, Alpha-kurser och smågrupper samt själavård, enskilda samtal och bikt. Du är en viktig länk mellan studenterna och Equmeniakyrkan Växjö och andra kristna församlingar.

Kolla gärna in Equmeniakyrkan Växjö på Facebook, Instagram och equmeniakyrkanvaxjo.se.

Välkommen att höra av dig till styrelsens ledningsgrupp Karin Ellström (0709-948295; karin.ellstrom1@gmail.com) och församlingsföreståndare Hampus Flyman (0735-220277; hampusflyman@equmeniakyrkanvaxjo.se). Ansökan med CV och personligt brev e-postas till karin.ellstrom1@gmail.com ansökan behandlas fortlöpande.

Region
Öst
Kategori
Anställningstyp
Heltid, Tillsvidareanställning
Placering
Växjö

Har du frågor?

Vänligen kontakta:

Karin Ellström

styrelsens ledningsgrupp

karin.ellstrom1@gmail.com

0709-94 82 95

Hampus Flyman

församlingsföreståndare

hampusflyman@equmeniakyrkanvaxjo.se

0735-22 02 77