Församlingsföreståndare Equmeniakyrkan Hållnäs-Skärplinge

Sommaren 2020 behöver vi en ny församlingsföreståndare!

Vår diakon och församlingsföreståndare Anki Mårtensson önskar avsluta sin tjänst sommaren 2020 i och med uppnådd pensionsålder.

Vår församling

Den 1 januari 2014 bildades vår församling av de båda grannförsamlingarna Hållnäs Missionsförsamling och Österlövsta Missionsförsamling.

Församlingen har c:a 90 medlemmar. Medelåldern är hög. Vi är många som arbetar ideellt med alla praktiska göromål. Vi har två Equmeniakyrkor och ett sommarhem. Sångare, organister och en mindre sånggrupp finns. I församlingen finns en diakon med ungdomsinriktning anställd på 50%.

Vi har gudstjänst på söndagen och i veckorna inbjuder vi till trivselträffar, tjejträffar, symöten och bibelsamtal. För en tid sedan har vi startat språkcafé, för att bistå de nysvenskar som flyttat till Skärplinge i språkträning och integration.

Ungdomsorganisationen Equmenia Hållnäs-Skärplinge bedriver verksamhet i varierande omfattning under året.

Vår och Din utmaning blir hur vi, som församling, på bästa möjliga sätt skall fortsätta arbetet med att nå ut till bygdens folk för att ta vara på de kontakter vi har inom och utanför församlingen.

Tierps kommun

I den del av Tierps kommun där församlingen arbetar, bor c:a 2.800 innevånare. På sommaren ökar invånarantalet genom många sommarboende, vilka vi når till viss del. Inom verksamhetsområdet finns stort serviceutbud, barnomsorg och F – 9:skola. Gymnasium finns i Tierp. Goda bussförbindelser mot Tierp och Gävle. Från Tierp finns goda pendlingsmöjligheter med tåg mot norr och söder. Servicenäringen domineras av många mindre företag. Elproduktion, mekanisk industri och stålindustri finns inom pendlingsavstånd. Sjukvård och äldreomsorg behöver alltid personal. Naturen medför stora möjligheter till ett rikt friluftsliv.

Vi söker Dej som tillsammans med oss i församlingen …

   – vill möta bygdens folk och

   – som har god förmåga att möta dessa på ett enkelt och förtroligt sätt.

Tillsammans med diakonen med ungdomsinriktning bildas ett litet arbetslag.

Du är ordinerad pastor eller diakon i Equmeniakyrkan med erfarenhet av att vara församlingsföreståndare och med god predikoerfarenhet.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi erbjuder bostad i villa. I den finns avskild församlingsexpedition.

Om Du vill veta mer är Du är välkommen att kontakta….

  – Sverker Åkerman, ordförande, tel. 0294-10158, 070-205 72 45 eller

  – Laila Simonsson, vice ordförande, tel. 0294-10591

Ansökan (hanteras fortlöpande)

Är Du intresserad skickar Du Din ansökan och CV till:

   – Equmeniakyrkan Hållnäs-Skärplinge

      c/o Åkerman

      Valnäsvägn 12

      819 30  Skärplinge eller

   – sverkerakerman@hotmail.com   

Se alla lediga tjänster

  • Region Mitt
  • Organisation Equmeniakyrkan
  • Kategori Föreståndare
  • Anställningstyp Heltid
  • Placering