Hedlundakyrkan Umeå söker Pastor och församlingsföreståndare

Är Du den som ska vara med och hjälpa oss att uppfylla vår vision Gemenskap inspirerad av Jesus Kristus? Vår tanke för att uppnå detta är att vi ska:

 • Vattna och vårda” de aktiviteter som församlingen vill behålla och utveckla, samt
 • Våga nytt” vilket innebär att församlingen vill söka nya former för uppdraget att göra Kristus synlig.

Låter det spännande? Känner Du att Du skulle kunna tillföra något i detta arbete?
Just nu pågår fördjupade samtal med flera andra församlingar. Vi försöker utveckla det språkcafé som började som en hyresgäst i vår kyrka. Musiken har alltid haft en central plats hos oss. Vi drömmer om ett levande ungdomsarbete. Vi är vetgiriga och vill gärna få utvecklande och utmanande förkunnelser, givande bibelstudier, studiecirklar inom olika områden.
Möjligheterna och utmaningarna är många. Kom och var med i vårt gemensamma arbete som en sammanhållande och inspirerande herde.

Vi hoppas att i nästa steg kunna utöka personalstyrkan men vill först ha en församlingsföreståndare på plats.

Arbetsuppgifter

 • Att tillsammans med styrelse och församling utveckla församlingen och utforska nya sätt att vara kyrka.
 • Förkunna Guds ord, utöva själavård och att leda församlingen i dess arbete att fullgöra sin kallelse.
 • Församlingen är öppen för olika inriktningar i Din kompetens, erfarenhet och intresse. Möjligheterna är många, så vi vill inte snäva in tjänsten utan är öppen för olika alternativ.

Kvalifikationer

Du är ordinerad pastor inom Equmeniakyrkan.

Personliga egenskaper

 • Du är vidsynt, har förståelse för olikheter och olika synsätt inom kyrka och församling.
 • Du har en öppen personlighet och god förmåga att föra dialog.
 • Du har hög integritet och inger förtroende.
 • Du är intresserad av samhällsfrågor.

Anställning

Tillsvidareanställning, 100 %, förtroendearbetstid. Tillträde efter överenskommelse.

Vill du veta mer? Har du idéer du vill dela med oss? Kontakta gärna församlingens ordförande för samtal och information.

Ordförande: Ulrika Engqvist, 070-580 78 51, ordforande@hedlundakyrkan.se

Ansökan

Maila din ansökan till ordforande@hedlundakyrkan.se

Eller posta till:

Hedlundakyrkan Umeå, Equmeniakyrkan
att: Ulrika Engqvist
Skolgatan 2
903 22 Umeå

Vi behandlar inkomna ansökningar löpande.

Faktaruta Hedlundakyrkan Hedlundakyrkan är en av Equmeniakyrkans två församlingar i Umeå tätort. Kyrkan som är byggd 1973 är belägen cirka 1 km väster om centrumkärnan i ett bostadsområde som är under förtätning.Allmänt·        Cirka 170 medlemmar.
·        Medelålder 62 år.
·        Församlingen inledde 2016 ett utvecklingsarbete med NFU, naturlig församlingsutveckling, som utgångspunkt.
·        Styrelsen arbetar med att skapa delaktighet i församlingens verksamhet genom regelbundna så kallade församlingsfora.
·        Vänförsamling i Tié-Tié, Pointe Noire, Republiken Kongo.
·        Församlingens årsmöte 2015 beslutade att vigsel av samkönade par får ske i Hedlundakyrkan.Mer information om kyrkan och församlingen finns på:http://www.hedlundakyrkan.se/Verksamheter
Kyrkokör, sång för livet-kör, kulturkafé, kairos-samtal, bibelstudiegrupp, språkkafé, mm.Ungdomsarbete
Equmenia bedriver liten scoutverksamhet.Ekumeniskt arbete·        Medlem i Umeå kristna råd, UKR, http://www.ukrumea.se/
·        Medlem i Öppen Gemenskap, Hela Människan, http://www.oppengemenskap.se/
·        Medlem i Umeå Sjukhuspastorsråd, USR.Gudstjänstsamverkan sker en gång per termin med grannförsamlingar inom ramen för ”Tre kyrkor väst på stan” (Hedlundakyrkan, Grisbackakyrkan (EFS) och Västerslättskyrkan (stadsdelskyrka i Umeå stads församling)). Våra kyrkor ligger mycket nära varandra i ett område med pågående bostadsförtätning.
För närvarande pågår, på initiativ av Västerslättskyrkan, spännande och utmanande samtal om fördjupad samverkan mellan Hedlundakyrkan och Västerslättskyrkan. Tanken är att Västerslättskyrkan i så fall ska flytta sin verksamhet till Hedlundakyrkan och att församlingarnas verksamheter trots vissa olikheter ska kunna integreras så att vi tillsammans får förkunna evangelium och vara kyrka för människor ”Väst på stan”.
Båda församlingarnas högsta beslutande organ kommer under senare delen av 2019 besluta om samtalen ska övergå i avtalsförhandlingar eller om de ska avslutas.Umeå kommun
Allmänt
http://umea.se/
Umeå är en universitetsstad med stark tillväxt. Har idag drygt 120 000 invånare med befolkningsökning på cirka 2 000 invånare per år.

Se alla lediga tjänster

 • Region Nord
 • Organisation Equmeniakyrkan
 • Kategori Föreståndare, Pastor
 • Anställningstyp
 • Placering