Högbergskyrkans församling i Ludvika söker föreståndare

1995 bildade de dåvarande baptist- och missionsförsamlingarna i Ludvika vår församling och vi är anslutna till Equmeniakyrkan. Just nu håller vi på med att avsluta vårt arbete med att ta fram en Färdplan/Församlingsordning/Vision. Därefter fortsätter vi med den stora utmaningen, att förverkliga vårt uppdrag!

Vår önskan är att i allt vi gör, vara ett uttryck för Guds kärlek och kunna förmedla den till alla som vi på något sätt kommer i kontakt med. Vi vill skapa ett andligt ”kraftcentrum” i Ludvika. Alla i församlingens verksamhet; scouter, tonåringar och medlemmar i olika åldrar, behöver få del av bibelundervisning för att kunna bidra och delta i vårt arbete och vår utmaning. Vi vill ge uttryck för Guds kärlek i vår kommun och internationellt och på olika sätt kunna bemöta de hot som drabbar vår värld.

HK, Högbergskyrkan, har drygt 100 medlemmar, med hög medelålder och många akademiker.

HKU, Högbergskyrkans unga, har drygt 40 medlemmar.

Ett antal nyanlända till Sverige deltar på olika sätt i verksamheten.

Olika grupper möts under veckorna och programmen består av:

  • Barn- scout- och tonårsverksamhet
  • Bibel/Bön/Samtalsgrupper
  • Gudstjänster
  • Språkcafé

Ett antal kommittéer sköter specifika uppdrag; Arbetsgrupper för städning och fest, Fastighetsärenden, Församlingsmusiken, Gudstjänstledning, Information, Internationella relationer och kontakter, Ljud- och teknik och Verksamhetsplanering.

Under ”coronaåret” 2020 har vi ställt om och webbsänt många av våra gudstjänster. Inspelningarna kan nås via vår hemsida www.hogbergskyrkan.se

Ludvika är Dalarnas tredje största stad, ca 27000 invånare varav 15000 i centralorten.

Kommunen har ett rikt förenings- och kulturliv. Flera internationella företag finns representerade. Du kan läsa mer om kommunen på www.ludvika.se

Vi är i behov av dig, utbildad pastor eller diakon och som vill bli vår församlingsföreståndare med tillträde under 2021. Vi välkomnar dig, som gillar utmaningar i tjänsten och som ser möjligheter i alla situationer! Alla åldrar ser fram emot att få samarbeta med dig i det uppdrag vi har tillsammans. Du inbjuds att delta och stötta oss i arbetet! Tjänsten är heltid eller enl överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter kommer att vara många och varierande i samarbete med oss alla! Du kommer att få medverka med bibelundervisning, delta i samtalsgrupper, idka själavård, vara handledare för medlemmar i olika uppdrag, delta i barn- och ungdomsverksamhet, predika i gudstjänster och andra insatser. Du kommer också att få vara närvarande i kommunen, och samarbeta med andra kyrkor i kommunen, som vår representant.

Du kan läsa mer om Högbergskyrkan på www.hogbergskyrkan.se

Välkommen med ansökan och/eller frågor till styrelsens ordförande Emma Rindeskog emma.rindeskog@gmail.com

Se alla lediga tjänster

  • Region Mitt
  • Kategori Diakon, Föreståndare, Pastor
  • Anställningstyp Heltid
  • Placering