Malmö söker universitetspastor 50%

Vid Malmö Universitet studerar cirka 24 000 personer. Stadionkyrkans församling i Malmö söker nu pastor med ordination i Equmeniakyrkan för att möta studenterna. Du bör ha ett öppet och kontaktskapande förhållningssätt samt beredskap att vara en del av  ett ekumeniskt arbetslag.

Tillträde är önskvärt vid terminsstart i aug 2021 då nuvarande universitetspastor avslutar sin tjänst.

Möjlighet finns att söka 50% pastorstjänst i näraliggande församling.

För mer information se församlingens hemsida stadionkyrkan.se och för allmänna frågor om Universitetskyrkan kontakta högskolekonsulent Cissi Glittvik e-post cissi@hoppochtro.se

Ansökan sänds till stadionkyrkan@gmail.com

Som pastor inom Universitetskyrkan arbetar du i en ekumenisk miljö där man möter människor under deras studietid. Tjänsten ger stora möjligheter att utforma verksamheten efter dina personliga gåvor. Du kommer att samarbeta både med präster inom Universitetskyrkans arbetslag och med medarbetarna i hemförsamlingen Stadionkyrkan.

Vissa yttre ramar är givna av universitetet där man i Malmö nyligen uppdaterat överenskommelsen mellan Universitetet, Stadionkyrkan och Svenska kyrkan. Samarbetspartners är också Studenthälsan och Studentkåren. I högskolemiljön möts olika religioner. Det är därför av stor vikt att du trivs i ett sammanhang där det pågår en dialog med företrädare för andra religioner.

Verksamheten inom Universitetskyrkan syftar till:

  • Att forma och inbjuda till gemenskap och mötesplatser för tro och fördjupning av det kristna livet, till exempel gudstjänster, retreater, meditationer, samtals- och bibelstudiegrupper.
  • att erbjuda själavård, enskilda samtal och bikt.
  • att vara en utmanande röst genom att påverka i frågor om människosyn, etik, forskning, pedagogik, nationell och internationell solidaritet, fred, rättvisa och miljö med mera.
  • att finnas med som en resurs i krisberedskap och krisbearbetning.
  • att vara en länk mellan studenterna och de lokala församlingarna
  • att till församlingar och kyrkor förmedla frågeställningar och tendenser som är tydliga på universitetet och bland studenter.

Kontaktpersoner i församlingen:

Församlingsföreståndare Bengt Cederblad bengt.cederblad@gmail.com

Församlingsordförande Louise Lundberg
louise.lundberg@telia.com

Nuvarande universitetspastor Lennart Henriksson gl.henriksson@telia.com

Region
Syd
Kategori
Pastor, Ungdomspastor
Anställningstyp
Deltid
Placering
Malmö

Har du frågor?

Vänligen kontakta:

Cissi Glittvik, högskolekonsulent

cissi@hoppochtro.se

Bengt Cederblad, församlingsföreståndare

bengt.cederblad@gmail.com

Louise Lundberg, församlingsordförande

louise.lundberg@telia.com

Lennart Henriksson, nuvarande universitetspastor

gl.henriksson@telia.com