Missionsförsamlingarna i Fors och By söker pastor/församlingspastor 75%

Fors och By är två tätorter i Avesta kommun i södra Dalarna. Avståndet mellan orterna är ca 18 km och till Avesta centrum ca 12 respektive 25 km. Avesta kommun är en stad vid Dalälven med närhet till Uppsala, Stockholm, Gävle och Västerås. Kommunen växer och målet är att år 2020 ha 25 000 invånare. Service och sysselsättning är väl tillgodosett i Avesta. En service som särskilt uppmärksammats är att man åker buss gratis inom hela kommunen. Avesta har tagit emot många flyktingar de senaste åren och det finns ett pågående integrationsarbete i kommunen. Här finns natursköna områden, sportpark, modernt badhus, ett rikt föreningsliv och en stor gymnasieskola.

Fors är ett samhälle med Stora Enso kartongbruk som största arbetsplats, förskola och grundskola f-6. By kyrkby finns i kommunens östra del nära Dalälven. Här finns också förskola och grundskola f-6. Missionsförsamlingarna i Fors och By har samarbetat under lång tid och är, liksom Centrumkyrkan i Avesta, en del av Equmeniakyrkan.

Fors missionsförsamling har drygt 50 medlemmar och har verkat i missionskyrkan mitt i samhället i 120 år. Församlingen har en aktiv och engagerad grupp av medlemmar och har även vuxit med några yngre familjer och invandrarfamiljer de senaste åren. Missionskyrkan, som är den enda kyrkolokalen på orten, har ändamålsenliga lokaler och ligger centralt i Fors.
Nya verksamhetsformer har startats med söndagsskola under gudstjänsttid och öppen förskola en dag per vecka.
Församlingen samarbetar med Svenska kyrkan i By-Folkärna pastorat, för närvarande med öppet hus för daglediga och information för skolbarn inför jul och påsk.

By missionsförsamling är en liten församling som bedriver verksamhet i Vadsbro missionshus sedan mer än 100 år. Under den årliga kulturveckan samlas flera hundratal till läsarsångskväll i Vadsbro. En gemensam sång- och musikgrupp medverkar regelbundet i båda församlingarna.
Visionen för våra församlingar är densamma som för Equmeniakyrkan, nämligen att vara en församling för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Om tjänsten

Vi söker nu dig, som är pastor (ordinerad i något svenskt trossamfund) och som vill finnas med och leda församlingarnas arbete. Vi kan eventuellt, som ett alternativ, tänka oss en diakon, om personen är intresserad av att också arbeta med predikan och undervisning i gudstjänster.
Du vill:

  • I samarbete med styrelserna arbeta för att hitta de bästa vägarna för att församlingen kärleksfullt ska kunna vara Guds redskap i bygden och för medmänniskor i vår  närhet.
  • Tillsammans med församlingarna ständigt söka nya vägar att nå ut med evangeliet.
  • Omsorg om personer i församlingarnas nätverk med själavård, hembesök och samtal.
  • Skapa kontakt mellan unga och äldre som en resurs i församlingarna.
  • Utveckla samarbetet med andra kristna gemenskaper inom Avesta kommun.
  • Positivt verka för församlingarnas bemötande av nyanlända i gudstjänster och integrationsarbete.
  • Delta i verksamhetsplanering och styrelsearbete.
  • Körkort och bil att använda i tjänsten krävs.

Tillsvidareanställning deltid. Tillträde enligt överenskommelse. Lön grundas på Arbetsgivaralliansens branschavtal med Trossamfund och Ekumeniska organisationer. Fors missionsförsamling har rollen som arbetsgivare och är medlem i Arbetsgivaralliansen.

Välkommen med din ansökan med ett personligt brev, CV och referenser.

Du som är intresserad, kontakta
Kerstin Sahlberg, Fors missionsförsamling, Solhällsvägen 12, 774 97 Fors, mob: 070-560 15 54
Erik Bohlin, By missionsförsamling, Hedevägen 5, 774 98 Horndal, mob: 076-836 10 06

Ansökan hanteras löpande.

Sista ansökningsdatum
2021-08-15
Region
Mitt
Kategori
Församlingsföreståndare, Pastor
Anställningstyp
Deltid, Tillsvidareanställning
Placering
Avesta

Har du frågor?

Vänligen kontakta:

Kerstin Sahlberg

070-560 15 54

Erik Bohlin

076-836 10 06