Equmeniakyrkan ska välja regionala kyrkoledare

Vid Equmeniakyrkans Kyrkokonferens i september 2021 skall vi välja regional kyrkoledare till fyra av Equmeniakyrkans sju regioner. Det handlar om regionerna Syd, Stockholm, Svealand och Mitt. Regional kyrkoledare väljs för fyra år i taget och samma person kan väljas om två gånger. I valprocessen bjuds Equmeniakyrkans församlingar in att lämna förslag på personer. De fyra nuvarande kyrkoledarna för dessa regioner har alla valt att återigen ställa sig till kyrkans förfogande och förklarat sig beredda att väljas för en ny period, om det är kyrkans önskan. I enlighet med arbetsordningen för processen ges medarbetare möjlighet att själva söka tjänsterna genom att dessa utlyses.

Arbetet som regional kyrkoledare innebär att du inom din region, på uppdrag av och i samverkan med kyrkoledaren ska:

 • vara chef och ha arbetsmiljöansvar för regionalt placerad nationellt anställd personal.
 • leda ett gemensamt arbetslag för Equmenia och Equmeniakyrkan regionalt
 • omsätta Equmeniakyrkans verksamhetsplan i handling
 • vara aktivt intresserad av Equmeniakyrkans och Equmenias frågor
 • svara för samordning och tillsyn i omsorg om Equmeniakyrkans liv och gemenskap
 • främja förkunnelse och själavård
 • arbeta för Kristi kyrkas synliga enhet
 • följa utvecklingen i Equmeniakyrkan och beakta dess framtidsfrågor
 • tillsammans med övriga i kyrkans ledning planera och leda Equmeniakyrkans arbete
 • representera Equmeniakyrkan i regionen
 • verka för Equmeniakyrkans närvaro i ord och handling i samhällslivet

Vi söker dig som

 • uppskattar och tror på Equmeniakyrkans vision och prioriteringar
 • har erfarenhet av chefskap och av att bygga team
 • har en strategisk förmåga och kan omsätta detta i handling 
 • har god organisationsförmåga
 • kan lyssna in församlingarnas behov
 • klarar av att hantera flera pågående processer och arbetsuppgifter parallellt
 • är självständig, strukturerad och samarbetsinriktad
 • är en god talare samt kan inspirera och engagera
 • har självkännedom, personlig mognad och utvecklad empatisk förmåga
 • äger god kommunikationsförmåga enskilt och i grupp
 • kan hantera konflikter
 • är beredd att resa en hel del i tjänsten   

Arbetstid: Omfattning är på 100 %. 

Placering: Respektive regionkontor (Lund, Stockholm, Örebro och Gävle)

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Kontaktperson: Ansökan med personligt brev och CV skickas till kyrkoledare Lasse Svensson via email: kyrkoledaren@equmeniakyrkan.se

Facklig kontaktperson: Mikael Lindholm, 08-580 031 61

Sista ansökningsdag: 5 mars 2021

Se alla lediga tjänster

 • Region Mitt, Stockholm, Svealand, Syd
 • Kategori Kyrkoledare
 • Anställningstyp Heltid
 • Placering