Sala Missionsförsamling/Equmenia Sala söker ungdomspastor/diakon/ungdomsledare

Vår ungdomsledare slutar nu sin anställning hos oss, därför

söker vi en ungdomspastor/diakon/ungdomsledare som tillsammans med oss vill bygga vidare på och förstärka vårt barn och ungdomsarbete.

Med hjälp av gemenskap, sång, natur, lekar och spel vill vi i Equmenia komma närmare Salas barn och unga för att förmedla Jesus budskap. Vi vill ha med just DIG som brinner för barn och ungdomar i detta arbete.

Vi önskar:

  • Att du arbetar tillsammans med våra befintliga ledare, planerar tillsammans med dem.
  • Att du kan leda och planera aktiviteter och andakter i olika barn och ungdomsgrupper.
  • Att du är med i konfirmationsundervisning tillsammans med församlingsföreståndare samt övriga ledare.
  • Att du kan hantera digitala kanaler/sociala medier.

Om du kan ta upp en sång vid en andakt eller samling uppskattas detta mycket.

Dina personliga gåvor och kallelse är naturligtvis också avgörande för utformandet av innehållet i tjänsten.

Tjänsten är på 50%. Vi inser att 50% inte är optimalt för alla, men vi är öppna för att tillsammans med dig se om våra önskemål går att kombinera med annat arbete eller studier. Vi har t.ex nära till högskolor i Uppsala, Västerås och Stockholm.  

Sala

Sala är en trivsam småstad med vackra omgivningar, variation av arbetstillfällen både inom den offentliga och privata sektorn samt goda rekreationsområden/möjligheter. Vi har närhet och bra kommunikationer till Västerås, Uppsala och Stockholm samt närhet till centrum från de flesta bostadsområden. Kommunen har drygt 21 000 invånare.

Församling och Equmenia

Sala Missionsförsamling har 135 medlemmar samt en Equmeniaförening på ca 50 medlemmar. Equmenias grupper är idag scout, brädspelskonvent (eqon), skidläger, samt söndagshäng. Vi har sommarhemmet Sofielund som är öppet under sommarmånaderna för servering, gudstjänster, möten med människor och fritidsaktiviteter. Där har vi också ett vandrarhem som  är öppet hela året. Vi samarbetar med Hela människan och fängelsekyrkan i Sala. Vi har även ett gott ekumeniskt samarbete med övriga församlingar i Sala kommun. Vår kyrkolokal är även Sala kommuns konsertsal med möjlighet till övningar under veckorna. Vi tror att detta kan leda till fler möten med människor och låga trösklar.

Församlingen har ett varierat gudstjänstliv och upplever oss vara en församling öppen för nya tankar och idéer.

Vi har anställd pastor på 100% samt vaktmästare/värd/lokalvårdare anställd för Sofielund och konsertsalen. 

Vi är inne i en process av församlingsutveckling och har en församlingshandledare knuten till oss.

Ansökan skickas till nedanstående.

Är du intresserad kontakta ordförande Jan Lennartson, 070-7275353 janne.lennartson@gmail.com Ansökningar behandlas löpande.

Region
Svealand
Kategori
Diakon, Ungdomsledare, Ungdomspastor
Anställningstyp
Placering
Sala

Har du frågor?

Vänligen kontakta: