Skårekyrkan söker pastor/diakon/ungdomsledare

Skårekyrkan söker pastor/diakon/ungdomsledare

Vilken utbildning du har är inte det viktigaste. Det viktigaste är att du vill arbeta tillsammans med oss för att Skårekyrkan ska vara ”En kyrka för hela livet” för de som bor i Skåre med omnejd.

Om Skårekyrkan

Vi är en församling på strax under 300 medlemmar. Som i så många andra av Equmeniakyrkans församlingar ser vi hur medelåldern sakta stiger. Vi har därför under 2023 satsat extra på att nå barn och familjer. Satsningen, som ekonomisk stöttas av Equmeniakyrkan och Stiftelsen Ansvar för Framtiden, kommer att pågå även under 2024 och 2025. Vi räknar med att det sedan fortsätter som en naturlig del i församlingens arbete.

Bli en del av vårt arbetslag?

De anställda idag är en pastor/föreståndare (100 %), en ungdomsledare/administratör (100 %) samt en pastor (40 %). Vår ungdomsledare kommer till hösten att gå vidare till andra uppgifter och vår deltidsanställda pastor kommer att gå i pension. Vi behöver därför förstärka med ytterligare personal. Vår pastor/föreståndare och vi i församlingen är flexibla i hur arbetsuppgifterna fördelas men fokuset på församlingens arbete med barn och familjer är viktigt. Är du intresserad av att bli en del i vårt arbetslag är vi övertygade om att vi tillsammans hittar en bra fördelning av arbetsuppgifter.

Platsen Skåre – Karlstad

Skårekyrkan ligger centralt i Skåre, som är en stadsdel i Karlstad ca 10 km norr om Karlstad centrum. Det finns bra bussförbindelser och en av lokalbusslinjerna passerar ofta hållplatsen ”Skårekyrkan”. Skåre är till stor del ett villaområde men det finns även ett antal hyreshus. Det anses som ett barnvänligt område, vilket inte minst syns i vår scoutverksamhet med ca 100 inskrivna scouter och flera i kö.

Vår verksamhet och ansökan

Vår nuvarande verksamhet i Skårekyrkan får du en bild av genom att klicka runt på vår hemsida www.skarekyrkan.se . Vill du veta mer om oss som församling, tjänsten vi söker, Skåre som ort, Karlstad eller något annat är du välkommen att kontakta vår ordförande Mari Hermansson som också tar emot din ansökan.

Mari Hermansson
Ordförande Skårekyrkans församling

0703946701
mari.hermansson@gmail.com

Ansökningar kommer att hanteras löpande.

Region
Svealand
Kategori
Diakon, Pastor, Ungdomsledare
Anställningstyp
Placering
Karlstad