Styrsö Missionskyrka söker pastor och församlingsföreståndare

Styrsö Missionskyrka – är en livskraftig församling, väl medveten om sin historia och som vill fortsätta lägga ut på styrbords sida. Vi söker en pastor och församlingsföreståndare som vill leda oss i vårt mångfaldiga uppdrag. Det är en  100% tjänst från 31 januari 2023.

Styrsö Missionskyrka är en mindre församling som vill leva i förändring för att tolka och tala relevant om kristen tro i vår tid, men med en fast förankring i övertygelsen på en levande Gud som älskar, vill befria och utmana oss människor. Vi möts i samlingar av olika slag där Kristus är centrum och inte dess gräns, inga frågor är fel, samtalet är viktigt. Vi tänker att allt talar – i gudstjänsten möter vi Gud, oss själva och varandra. I Styrsö Missionskyrka välkomnar vi till retreat. Här finns en fantastisk miljö både i kyrkan med dess retreatrum och på öns stigar över klippor och längs havet. Nationellt har Styrsö Teologidagar hållits i många år med spännande och utmanande föreläsningar, respondenter och samtal i mindre grupper.

Vi är en församling för både nära och fjärran vänner.

Förutom det vi redan beskrivit om församlingens arbete söker vi dig

• som är ordinerad pastor inom Equmeniakyrkan och trygg och motiverad i din ledarroll.

• som vill leda församlingen till fördjupning i gudstjänst och predikan.

• som ser en styrka i retreatens andlighet och fördjupning.

• som värderar musikens betydelse i gudstjänster och samlingar och ser en glädje i att samarbeta med församlingens musiker, solister, lekmän

• som vill vara navet i församlingens omsorgsarbete, den teologiska och den personella dynamiken

• som brinner för såväl lokala som globala möten och värden i liv och teologi.

• som verkar för ekumenik och goda relationer med andra församlingar på öarna

Ansökan med cv skickas till: claes.moller@tarntank.com

För kontakt och ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till:

Claes Möller, ordförande

claes.moller@tarntank.com Mobil 0702 651506

Bertil Pevantus, vice församlingsföreståndare

bertil.pevantus@gmail.com Mobil 0705 696401

Lena Huld, pastor & församlingsföreståndare

lena@styrsomissionskyrka.se Mobil 0708 843717

Sista ansökningsdatum
2023-01-15
Region
Väst
Kategori
Församlingsföreståndare, Pastor
Anställningstyp
Heltid, Tillsvidareanställning
Placering
Styrsö

Har du frågor?

Vänligen kontakta:

Bertil Pevantus 

Vice församlingsföreståndare

bertil.pevantus@gmail.com

0705-69 64 01

Lena Huld

Pastor & församlingsföreståndare

lena@styrsomissionskyrka.se

0708-84 37 17