Tingvallakyrkan i Karlstad söker diakon 50–75% för arbete med unga och gamla

Om oss

Tingvallakyrkans församling med omkring 300 medlemmar bildades 2013 då Karlstads Baptistförsamling och Karlstads Missionsförsamling gick samman.

Vår diakon lämnar oss nu för en tjänst på en annan ort, och vi söker hennes efterträdare.

Vi vill vara en öppen kyrka som tar vara på det centrala läget mitt i Karlstad. Genom en mängd olika aktiviteter vill vi inbjuda till gemenskap med Jesus Kristus som centrum. Vårt café med lunchservering fyra dagar i veckan, Öppna förskolan i samarbete med Karlstad kommun, morgonandakter, bön och bibelsamtal, engagemang i miljöfrågor, tisdagsträffar med föreläsningar av olika slag, språkträning och handarbetsgrupper är bara några exempel

Vi är många årsrika men också en hel del yngre. Vårt barn och ungdomsarbete är viktigt och består av barnens stund, familjescout, scout, tonår och Puls – idrott. Tillsammans med Equmeniakyrkorna runt Karlstad inbjuder vi till friluftskonfirmation.

Gudstjänsten är vårt centrum. En gudstjänst med musik av olika slag, alltifrån vår egen musikkår till solister, lovsångsteam och saxofonkvartett.

Vår utmaning är att möta yngre och äldre som finns i och runt vår kyrka och församling och skapa en gemenskap där man känner sig hemma och kan växa som människa och kristen. Omsorgen om varandra är viktig oavsett vilken ålder vi har.

Vi har ett stort kontaktnät med föreningar och organisationer i Karlstad genom uthyrningen av våra lokaler men också i det rika kulturliv som finns i staden. Vi har också ett bra samarbete med kommunen där vi finns med i dialog omkring psykisk hälsa och hur vi lever tillsammans i mångfald. Genom Karlstads ekumeniska råd knyter vi också kontakter och samarbetar. Ett exempel är ”Leva i ovisshet” ett samtalsforum omkring existentiell hälsa som vi inbjudit till tillsammans med Svenska kyrkan.

Vi är ett arbetslag med två pastorer, diakon, musik/vaktmästare/adminstratör, förskolepedagog och husmor.

Om dig

Du som söker tjänsten hos oss vill, som en i arbetslaget, arbeta med både unga och äldre tillsammans med vår equmeniastyrelse, frivilliga ledare och vårt diakoniråd i vardagstjänst och i gudstjänst.

Vi vill ha din ansökan med uppgift om möjlig tillträdesdag och löneanspråk till info@kyrkanicentrum.se.

Har du frågor om tjänsten kan du höra av dig till någon av

Per-Ulrik Johansson, församlingsföreståndare,

070–9654933, per-ulrik.johansson@tingvallakyrkan.se

Lars Furuholm, församlingsordförande,

070–6016547, larsg.furuholm@gmail.com

Region
Svealand
Kategori
Diakon
Anställningstyp
Placering
Karlstad

Har du frågor?

Vänligen kontakta:

Per-Ulrik Johansson

församlingsföreståndare

per-ulrik.johansson@tingvallakyrkan.se

0709-65 49 33

Lars Furuholm

församlingsordförande

larsg.furuholm@gmail.com

0706-01 65 47