Värsås Missionsförsamling söker pastor/ungdomsledare/medarbetare

Pastor:

Värsås Missionsförsamling söker en ny Pastor med församlingsansvar med tillträde enligt ök. Tjänsten är 50–100%. Tjänstgöringsgrad och tillträdesdag kan diskuteras.

Ungdomsledare:

Vi söker även/alternativt ungdomsledare på cirka 50-75% med inriktning på vårt ungdomsarbete och sångliv i första hand.

Om oss:

Värsås ligger cirka en mil öster om Skövde. Vi är en levande landsbygdsförsamling med cirka 95 medlemmar. Men likt många andra församlingar har vi ett vikande medlemsantal. Vi har ett väl fungerande barn och ungdomsarbete med ca 75 barn, samt ett 25-tal tonåringar i vår verksamhet. Vi har en god sångartradition i vår församling med barnkör, ungdomskör, sångare, blåsmusik. För närvarande är ingen av ovanstående aktiviteter igång regelbundet, här vill vi gärna ha en nystart. Mera info om oss finns på vår hemsida www.equmeniakyrkan.se/varsas där du får glimtar av vår verksamhet.

Vi har även ett väl fungerande ekumeniskt arbete i Värsås tillsammans med Svenska Kyrkan och Betaniaförsamlingen på orten.

Du är/vill vara:

Vill du som söker tjänst hos oss, att tillsammans med oss få församlingen att växa genom att Jesus får vara i centrum, genom utåtriktat arbete med de kontakter vi har i bygden, ge vårt musikliv en skjuts framåt, så vill vi gärna att du är med oss i det arbetet för Kristus. Vill du jobba med våra olika ungdomsgrupper tillsammans med våra ledare, vara en inspiratör för oss i församlingen, ge oss bibelförankrad undervisning, så har vi utmaningar för dig att arbeta med. Vi ser gärna att du tillsammans med några i vår församling arbetar diakonalt med våra ensamma och äldre i vår församling. Vår kyrka är bra på många olika saker men ibland räcker vi inte till och där hoppas vi att du har visioner om hur vi ska gå framåt i bygden med vår församling. Vi ser gärna att du bosätter dig hos oss i Värsås. Var med oss och sprid evangeliet och gör lärjungar enligt missionsbefallningen.

Intresserad?

Skicka e-post till varsas.missionskyrka@telia.com och berätta vem du är och hur du vill vara med i vårt arbete. Ansökan tar vi emot löpande. Vi tillämpar löpande rekrytering till tjänsterna. Svar vill vi ha via e-post eller brev.

Övriga frågor?

Kontakta gärna vår ordförande Anders Persson 0737-19 75 16 (efter 16.00) eller vice församlingsföreståndare Marcus Dahlqvist 0702-28 88 48 så kan vi berätta mera om vår församling. Våra e-postadresser hittar du på vår hemsida.

Värsås Missionsförsamling, Djursätravägen 17, 541 78 Värsås

Region
Väst
Kategori
Pastor, Ungdomsledare, Ungdomspastor
Anställningstyp
Deltid, Heltid, Tillsvidareanställning
Placering
Värsås

Har du frågor?

Vänligen kontakta:

Anders Persson

ordförande

Persson/anders.varsas@telia.com

Marcus Dahlkvist

vice församlingsföreståndare

0702- 28 88 48