Vi söker en Pastor på 50 % till Equmeniakyrkan i Älvängen.

Älvängen är en ort på cirka 6 500 invånare som ligger 3 mil norr om Göteborg. Tågförbindelserna är goda och man når centrala Göteborg på 18 minuter. Här finns närhet till naturen, möjligheter till ett rikt fritidsliv och god samhällsservice.

Församlingen

Vi är en församling på 90 medlemmar med ett aktivt gudstjänstliv.  Vi har ett diakonalt arbete i vår kyrka som innebär att vi bland annat har matutlämning till behövande i närområdet vid ett par tillfällen i veckan. Vi har också ett stickcafé dit många daglediga kommer för en pratstund och gemenskap. Detta är en grupp som växer och hit söker sig både församlingsmedlemmar och andra människor. Vi har en tonårsgrupp som träffas regelbundet och de har nyss startat ”pannkakskyrkan” för att nå ut till människor i samhället.

Församlingen har tre fokus områden:

Bön i funktion. Målet är att synliggöra bönepersonerna i församlingen och bönen skall bli mer konkret i vår verksamhet.

Att hitta sin plats utifrån våra gåvor.  Målet är att finna glädje och drivkraft för uppdrag i församlingen.

Andlig ledning och mod.  Målet är att fortsätta med andliga samtal vid kaffebordet efter gudstjänsten och att återupprätta kontakt med de medlemmar som inte längre kommer till kyrkan.

Vem är du?

Du är ordinerad pastor. Du har ett stort engagemang och kan leda oss mot församlingens ovan nämnda mål. Du skall kunna inspirera församlingen till att finna sin plats i diakonalt arbete och mission i närområdet. Fokus i pastorsarbetet kommer främst att ligga på bön och gudstjänst.

Om du har frågor eller funderingar hör av dig till;

Marianne Collvin

Mobil: 0735-37 52 34

e-post: m.collvin53@yahoo.com

Välkommen med din ansökan till; equmeniakyrkanalvangen@gmail.com                                                                                                                                       Vi har löpande intervjuer.

Equmeniakyrkan i Älvängen

Bergum söker pastor på 40%, för mer information
besök Equmeniakyrkan Bergum hemsida

Guntorp söker pastor/diakon på 30%, för mer information
besök Equmeniakyrkan Guntorp hemsida.

Sjövik söker pastor/diakon på 50%, för mer information
besök Equmeniakyrkan Sjövik hemsida.

Älvängen söker pastor på 50%, för mer information
besök Equmeniakyrkan Älvängen hemsida.

Region
Väst
Kategori
Församlingsföreståndare, Pastor
Anställningstyp
Deltid, Tillsvidareanställning
Placering
Älvängen

Har du frågor?

Vänligen kontakta:

Marianne Collvin

pensionär

m.collvin53@yahoo.com

0735-37 52 34