Adventshälsning från Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan Dalarnas Frikyrkoråd har skickat en adventshälsning till vår församling.

Deras hälsning samt en presentation av sjukhuspastor Lars-Gunnar Skogar finns att läsa i nedanstående brev.

Här nedan finns en informationsfolder som beskriver Sjukhuskyrkan på Falu lasarett, daterad 31/8-2020.

Ingvar