Välkommen

Vi hoppas att du via innehållet i våra Websidor ska bli intresserad av att veta mer om Sammilsdalkyrkan och framförallt om vad mötet med Herren Jesus Kristus skulle kunna betyda för Dig och Ditt liv.

Vi är en kristen församling som är ansluten till Equmeniakyrkan.

Församlingen består av ca 60 st medlemmar men har via olika verksamheter ett ganska omfattande nät av ytterligare kontakter bland unga och äldre.