Leva Mångfald – Nationell konferens 15-16 nov

Händer som formar ett hjärta

Nationell Konferens
Öppenhet, tydlighet och generositet

15 Nov 13:0016 Nov 16:30

En mötesplats för att få dela erfarenheter, få redskap och fördjupas i kunskap om mångkulturella och interreligiösa möten. Få samtala med varandra om hur vi välkomnar och inkluderar den som är ny och hur vi lever tillsammans i mångfald.

Konferensen riktar sig till församlingar – medlem­mar, medarbetare, styrelser och andra intresserade. Kom gärna flera från din församling! Andakter och gudstjänst, samtal, erfarenhetsutbyte och gemenskap. Välkomna!

Boka in datumet redan nu. Anmälan senast 5 nov.

Läs mer och anmäl dig här.