Libanon

Vi ber för Libanon. Livet för människorna har blivit svårt de senaste två åren. Lönen räcker inte längre att betala bensin för att kunna åka till jobbet eller köra barn till skolan. Livsbesparingar har gått upp i rök när banksystemet kollapsat. Kyrkan försöker erbjuda skolgång och lindra nöd. Vi ber om rättvisa och fred. Herre, förbarma dig.