En hälsning från pastor i corona-tid, 9 mars 2021

En fråga som har tendens att återkomma i olika sammanhang nu är: Hur blir det efter corona?

Också inom kyrkan funderar vi en del över detta. Vad har vi lärt? Vad ska vi ta med oss? Vad finns det för budskap i Bibeln som hjälper oss nu och sedan?

Ett tydligt budskap är att vi tror på att det blir ett ”Efter corona”. Vi lever med ett hopp om en framtid tillsammans med Herren vare sig framtiden finns här i Lilla Edet eller hemma hos Gud.

Vår framtidstro visar sig på olika sätt. Ett tydligt tecken är att vi som kyrka fortsätter utbilda pastorer och diakoner. På söndag kommer vi att ha förbön för de som just nu går sin utbildning. För den som vill stötta kyrkans utbildning går det bra att skicka en gåva till församlingen och märka gåvan med EHS (Enskilda Högskolan Stockholm). Församlingens bg är 5357-6658 och swish är 123 676 00 86.

Söndagens tema är Livets bröd. För den som är kristen är Livets bröd Jesus själv. Livets bröd räcker till alla människor. Bibeln ger oss flera berättelser om hur en liten mängd bröd mättar många när det delas. Detta är ett budskap värt att ta med sig både till nutid och tiden efter corona.

När vi förvaltar och delar de gåvor vi fått, det kan handla om mat, praktiska ting, kunskap, pengar, så kommer det att visa sig att det räcker så att alla kan få ett drägligt liv. Den som äter av Livets bröd, dvs låter Jesus komma in i sitt liv och forma det, den människan vill förvalta och dela sina gåvor. Den människan ser att den största rikedomen är när vi människor lever i kärlek och gemenskap med varandra. Att samla allt i sin egen lada leder till rädsla för förlust och en stor ensamhet. Egoismen leder till andra människors svält och svårigheter.

Som kyrka och församling har vi en stor och viktig uppgift att fortsätta be till Herren om hjälp när vi som mänsklighet möter svårigheter som corona. Det är också viktigt att vi fortsätter samlas för att prisa och tacka Herren för det vi fått. Genom att samlas och bygga våra relationer, med Gud och med varandra, får församlingen förutsättningar för att sprida budskapet om Livets bröd, Jesus, till människorna i vår omvärld. Församlingen kan få bli en växtplats, en oas, en kunskapsbank för de som söker och hungrar efter Livets bröd.

På söndag, 14 mars, är du välkommen till andakt kl 11 eller kl 11.45 (ytterligare samling om vi blir fler). Samlingen blir en halvtimma. Vi är max sex personer utöver organist och mig vid samlingen. Vill du vara säker på att få en plats anmäler du dig till mig senast lördag. Det är ok att komma spontant på söndagen men är antalet fyllt får du respektera att inte bli insläppt. Före och efter finns det möjlighet att samtala på kyrkbacken med god fysisk distans. I kyrkan finns munskydd att använda för den som vill. Anmälan till mig gör du på 0760-59 55 20 med ett samtal eller bara ett sms. Alternativt kan du skicka mail till equmeniakyrkan.gunilla@telia.com.

Med önskan om Herrens välsignelse och beskydd över dig som läst detta

Gunilla S Olofsson, pastor