En hälsning från pastor i corona-tid, 6 april 2021

På söndag kallas dagen ”andra i påsktiden” och temat för söndagen är Påskens vittnen. En av texterna är Jeremia 18:1-6.

”Detta ord kom till Jeremia från Herren: Gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer, och då gjorde han om det till ett nytt kärl, så som han ville ha det. Herrens ord kom till mig: Skulle jag inte kunna göra med er, Israels folk, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer, så är ni i mina händer, Israels folk.”

Jag fullkomligt älskar den här texten. För mig innehåller den mycket av både budskap och bilder.

Ibland undrar folk vad det ska vara för nytta med konst och hantverk (jag har själv ställt den frågan under tider av livet) men Gud använder sig av krukmakarens arbete för att Jeremia ska förstå budskapet. Allt kan inte alltid sägas med ord och öronen kan inte alltid ta emot ett talat budskap så det skapas en mening hos mottagaren. Ibland är olika former av konst ett sätt att förmedla och göra det möjligt att ta emot ett viktigt budskap. Skapa förståelse mellan människor och mellan människor och Gud. Vi ”hör” inte bara med öronen utan också med ögonen, händerna, lukten, smaken, känseln och genom rörelser.

Gud har skapat oss, precis som krukmakaren formar leran. Det fantastiska är att krukmakaren kan forma om leran om det inte blir bra. På samma sätt fortsätter Gud att forma oss när vi låter honom verka i våra liv. Var vi inte bra från början? Jo, men sedan har vi fått törnar av livet och en del kan behöva repareras. En annan sak som också är fantastisk är att vi växer i insikt när Gud får fortsätta forma oss. Vi växer som människor och mognar för de uppgifter Gud ger oss.

För mig har det också blivit viktigt att fundera över vilken sorts kruka jag är. När en krukmakare formar leran finns det en tanke om slutresultatet. Vad den formade leran skall användas till, var den skall användas och vem som skall ha nytta av den. Alla krukor behövs och de kommer till bäst nytta när de används för det som de är ämnade till. Så också vi människor. Alla ska inte och kan inte göra allt. Alla behövs. Viktigt att komma till insikt vilken sorts kruka vi är så vi inte går sönder om vi försöker klara det vi inte är tänkta för eller känner oss missmodiga och frustrerade om våra gåvor inte används.

På söndag, 11 april, är du välkommen till andakt kl 11 eller kl 11.45. Samlingarna blir en halvtimma. Vi är max sex personer utöver organist och mig vid samlingen. Vill du vara säker på att få en plats anmäler du dig till mig senast dagen före. Det är ok att komma spontant men är antalet fyllt får du respektera att inte bli insläppt. Före och efter finns det möjlighet att samtala på kyrkbacken med god fysisk distans. Anmälan till mig gör du på 0760-59 55 20 med ett samtal eller bara ett sms. Alternativt kan du skicka mail till equmeniakyrkan.gunilla@telia.com.

Med önskan om Herrens välsignelse och beskydd över dig som läst detta

Gunilla S Olofsson, pastor