En hälsning från pastor i corona-tid, 11 maj 2021

I trädgården blommar majnycklarna. Nu är det verkligen vår. På torsdag firar vi Kristi Himmelsfärd.

Det var stort att Jesus uppstod från döden men hans himmelsfärd gav förutsättningar för evangeliet att spridas ut över jorden.

Jesu himmelsfärd innebar också ett nytt avsked för lärjungarna. Den här gången var det helt annorlunda jämfört med då Jesus hängdes på korset. Nu hade lärjungarna förstått vem Jesus var och de kände hopp inför framtiden.

Avsked, att skiljas från något.

Varje dag i människans liv innehåller ett stort antal avsked. Ofta många, kanske rutinartade, avsked och ibland ett större. För mig som åker till arbetet innebär det avsked av min man som är kvar hemma. Varje kväll innebär ett avsked av dagen.

Vid varje avsked finns en osäkerhet om framtiden kommer att leda till ett nytt möte. Vi hoppas och tror vid de flesta avsked att det ska bli ett nytt möte, en ny morgondag, en ny fika, en ny möjlighet. Men inget är självklart för oss.

Ibland vet vi att avskedet är punkt för något som varit och som aldrig mer blir.

Varje avsked är därför väldigt viktigt. Att skiljas i värme och kärlek.

Vid många avsked är vi medvetna om vikten av det goda avskedet och vi försöker på olika sätt ge varandra förutsättningar för ett nytt möte eller kunna hantera livet om mötet uteblir. De ord vi ger varandra vid avskedet blir viktiga för hur vi sammanfattar det som varit och hur vi möter framtiden.

När Jesus ska lämna lärjungarna vill han att de ska komma ihåg (Apg 1:6-8, Matt 28:20):

  • Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt.
  • Ni skall få kraft av den heliga anden
  • Ni skall vittna om mig
  • Jag är med er alla dagar till tidens slut.

Denna avskedshälsning riktas också till oss. Vi har ett uppdrag: att vittna om Jesus. Vi ska få kraft av den heliga anden till det som är vår uppgift. Vi ska leva i nuet. Ingen av oss vet när olika saker ska inträffa eller när Jesus kommer tillbaka. Två stora skillnader mellan Jesu avsked inför himmelsfärden och de avsked vi är vana vid är att Jesus trots allt alltid är med oss även om vi inte kan se honom och vi kan lita på löftet att han kommer tillbaka.

Mötas och skiljas är livets gång

Skiljas och mötas är hoppets sång

Med önskan om Herrens välsignelse och beskydd över dig som läst detta

Gunilla S Olofsson, pastor