En hälsning från pastor i corona-tid, 18 maj 2021

På söndag är det Pingstdagen. Vi läser bibeltext om hur de första kristna påtagligt fick uppleva den heliga Anden. Den heliga Anden kom med ett dån och visade sig som tungor av eld. Dramatiskt och omöjligt att bortförklara för dem som var med. Var den heliga Andens besök en engångshändelse?

I boken ”Under mandelträdet” av Magnus Malm skriver Magnus så här: ””Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet” (1 Mos 1:2 – 1917 års övers). I en situation av kaos och förvirring kan vi inte förvänta oss ”grönska, fröbärande örter och fruktträd”. Det enda vi kan göra är att ställa oss vid sidan och låta Guds Ande klargöra vad som är fast mark och vad som är vatten. Endast därifrån kan något växa. Skapelsen börjar med en serie åtskiljanden: ljus från mörker, fast mark från kaosvirvlarna.”

Guds Ande, dvs den heliga Anden, har funnits från första början. Det är den heliga Anden som ger liv. När Gud, som vi talar om som Fader, Son och helig Ande, skapade då var det den heliga Anden som gav allting liv. Den heliga Anden var alltså med från början och har sedan dess funnits med hela tiden, in i vår tid. Varje nyfött barn, varje rådjurskid, varje vitsippa och lilja har blivit berörd av helig Ande. Okej, men kan den inte gripa in lite mer radikalt? Kan den heliga Anden inte visa sig för oss på samma sätt som för de första kristna?

Låt oss se vad som hände efter att den heliga Anden gjort entré med dån och eldstungor. De som var samlade fylldes av helig Ande och började tala språk de inte kunnat tala tidigare. Människor från olika delar av världen hörde talas om Guds stora gärningar på sitt språk. Gud visade sig för människor genom människorna – och det gör han än idag. Låt oss också komma ihåg att lärjungarna hade fått vänta en tid på att den heliga Anden skulle visa sig. Ibland måste vi stanna i tro och vänta.

När livet är som ett rent kaos kan vi inte förvänta oss att vi ska kunna producera. Då får vi be Guds Ande visa oss vad som är fast mark och vad som är vatten, vad som bär och vad som inte är hållbart. Guds Ande visar oss ofta genom andra människor men också genom att stänga vissa möjligheter och öppna för andra.

Den heliga Anden verkar idag på samma sätt som från begynnelsen och den ger liv. Den heliga Anden vill utrusta oss för ett liv som ger god frukt, dvs ett liv där vi känner frid och glädje och goda relationer med andra människor.

På söndag, 23 maj, är du välkommen till andakt kl 11 eller kl 11.45. Samlingarna blir en halvtimma. Vi är max sex personer utöver organist och mig vid samlingen. Vill du vara säker på att få en plats anmäler du dig till mig senast dagen före. Det är ok att komma spontant men är antalet fyllt får du respektera att inte bli insläppt. Före och efter andakten finns det möjlighet att samtala på kyrkbacken med god fysisk distans. Anmälan gör du på 0760-59 55 20 med ett samtal eller bara ett sms. Alternativt kan du skicka mail till equmeniakyrkan.gunilla@telia.com.

Med önskan om Herrens välsignelse och beskydd över dig som läst detta

Gunilla S Olofsson, pastor