En hälsning från pastor i corona-tid, 3 juni 2021

Det är med stor tacksamhet jag sitter och skriver det här veckobrevet. Vi har haft en vecka med bra väder som gjort det möjligt att samlas till fika utanför kyrkan både i tisdags och idag. Måtte vi aldrig glömma hur viktig gemenskapen är.

Samtidigt går tankarna till alla dem som så gärna skulle delat gemenskapen men av olika anledningar inte haft möjligheten att vara med.

Vid andaktsstunden idag läste jag en text av Carin Dernulf om barmhärtighet. Carin börjar med att citera Tomas Sjödin: ”Livet är inte särskilt barmhärtigt. Det är därför vi ska vara det.”

Nej, livet kan i sanning vara väldigt obarmhärtigt. Som lök på laxen finns det människor som gärna vill skuldbelägga eller på olika sätt försvåra för den människa som kämpar. Ibland, kanske ofta, är den människan vi själva som ifrågasätter oss själva.

Sofia Camnerin, vår fd biträdande kyrkoledare, fundera en hel del över det nödvändiga och det onödiga lidandet. Hon tänker också att vi kanske måste lära oss acceptera att livet innehåller en hel del lidande som vi inte kan skydda oss mot. Att det är någon form av normalläge.

Jag tror det ligger klokskap i alla dessa tankar. Att lära sig acceptera det som vi inte kan förändra men ha mod och kraft att förändra när vi kan. Att dela bönen:

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan

och förstånd att inse skillnaden.”[

Det ligger mycket barmhärtighet i att acceptera det vi inte kan förändra och att inse att vi människor har olika förmåga att förändra. Det som är möjligt och lätt för en människa kan vara ytterst svårt och påfrestande för en annan.

På söndag, 6/6, firar vi gudstjänst kl 10 tillsammans. Om vädret tillåter har vi friluftsgudstjänst. Samlas vi inomhus kommer vi fortfarande inte att sjunga. Blir gudstjänsten inomhus har vi markerat var i kyrksalen man kan sätta sig för att säkerställa att vi håller fysisk distans. Är vädret vackert blir det kaffe utanför kyrkan. Nu behöver du inte anmäla om du kommer för vi tror att platserna räcker till.

Nästa vecka är det fika utanför kyrkan tis och tor kl 11-14 med andakt kl 12. På torsdagen tänker vi grillen kl 17 om vädret tillåter. Roligt om du kommer.

Med önskan om Herrens välsignelse och beskydd över dig som läst detta

Gunilla S Olofsson, pastor