En hälsning från pastor i corona-tid, 13 juli 2021

Nu går arbetsåret mot sitt slut för Bitte och mig. Nästa vecka börjar vår semester. Under fem hela veckor får vi tid att fokusera på andra saker än vad vi brukar göra. Vilken oerhörd rikedom att ha denna möjlighet.

Året som ligger bakom har varit ett av de mest underliga vi varit med om. Förutsättningarna för arbete har ändrats med jämna mellanrum. Det har periodvis varit mentalt tröttande men vi är glada för alla de goda stunder vi ändå fått uppleva.

För mig är det naturligt att under semestern förbereda mig inför det arbetsår som kommer. Många har frågat mig hur det kommer att se ut i höst: ”Nu öppnar ni väl upp som vanligt?” Med lärdom av det år som gått har mitt svar blivit: ”Vi får se i slutet av min semester hur situationen ser ut i samhället.”

Vår fd biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin har skrivit en bok med titeln ”När livet stramas åt skärps blicken”. Jag instämmer i detta. Året som gått har gett församlingen tydligare konturer och satt strålkastarljuset på det väsentliga. Det här året har bjudit mig fler och djupare samtal än något tidigare år.

Lärdomarna från pandemiåret kommer att påverka våra liv i stort och vårt församlingsliv. Betydelsen av att vara församlingsmedlem har blivit mer konkret. Trots detta, eller tack vare det, så väcker tanken på det kommande året många frågor. Teologiska och praktiska frågor. Det känns spännande att få dela det med er och med Herren. Vi får tala med Gud om alla de frågor vi har och vila i Jesus ord: ”Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.” Joh 14:26-27

Under förutsättning att vädret tillåter har vi fika utanför kyrkan tisdag och torsdag kl 11-14 och på torsdag tänder vi grillen kl 17. Detta är sista veckan med denna form av planerad verksamhet under sommaren.

På söndag, 18/7, firar vi gudstjänst kl 18. Om vädret tillåter har vi friluftsgudstjänst. Samlas vi inomhus kommer vi fortfarande inte att sjunga. Blir gudstjänsten inomhus har vi markerat var i kyrksalen man kan sätta sig för att säkerställa att vi håller fysisk distans. Är vädret vackert blir det kaffe utanför kyrkan. Nu behöver du inte anmäla om du kommer för vi tror att platserna räcker till.

Söndagen den 1/8 är det gudstjänst kl 10. Ansvariga för den gudstjänsten är Sylvi Dahlbom och Ann Graneröd. Söndagen den 15/8 är det gudstjänst kl 18 under ledning av Elof Backman.

Söndagen den 22/8 är det Sommargudstjänst i Ucklums Missionskyrka kl 18 och den 29/8 firar vi gudstjänst i Equmeniakyrkan Lilla Edet kl 10.

Med önskan om Herrens välsignelse och beskydd över dig som läst detta

Gunilla S Olofsson, pastor