Aktiviteter

Tisdagskul, för barn från 8 år Tisdagskul

Snick Snack, för barn från 12 år, Snick Snack

Andakt, tisdagar kl 13, Andakt

Lunch, tisdagar kl 13.15, Lunch

Sy- och stickcafé, onsdagar ojämn vecka kl 17-19, Sy- och stickcafé

Vi målar, pysslar och umgås, varannan tisdag ojämn vecka kl 14-16, Vi målar, pysslar och umgås

Konfirmationsläsning

Konfirmationsläsningen vill ge dig kunskap och erfarenhet så att du har möjlighet att själv ta ställning till kristen tro. Du behöver inte vara troende, du behöver inte bli troende men om du har en tro får du möjlighet att ge uttryck för det.

Vi talar om Bibeln och vad den handlar om. Du får läsa Markusevangeliet och vi funderar över frågor som: Vem är Jesus? Gud? Vad är en kristen? Vad är dop och nattvard? Ska vi människor bry oss om varandra och naturen?

För att få en bra bild av vad kristen tro innebär har vi en önskan om att du besöker ett antal gudstjänster före konfirmationen. Det är okej om du besöker gudstjänst i annan kristen församling men du ska ta med anteckningsbok och skriva ner någonting från ditt besök.

Du behöver inte vara döpt för att konfirmera dig i Equmeniakyrkan. Du behöver inte vara medlem i Equmeniakyrkan och du blir inte medlem genom att konfirmera dig. Vid konfirmationen erbjuds du att ta emot nattvarden.