Equmeniakyrkan Lilla Edet

Nyårsbön

Vi firar in det nya året 2022 med en kvällsandakt med efterföljande servering.

Equmeniakyrkan Lilla Edet

Gudstjänst och lunch

Vid en gudstjänst i månaden kommer gudstjänsten att efterföljas av möjligheten att äta en enkel lunch. Ingen anmälan behövs i nuläget. Pris för lunchen är 40:- I gudstjänsten predikar pastor Gunilla S Olofsson.

Equmeniakyrkan Lilla Edet

Cafésöndag med andakt

En söndag i månaden har vi Cafésöndag med andakt. Då samlas vi kring fika, pratar om kristen tro, ber, sjunger och läser något från Bibeln. Ansvarig för andakten och leder gör pastor Gunillas S Olofsson.

Equmeniakyrkan Lilla Edet

Gudstjänst

I dagens gudstjänst predikar Gunilla S Olofsson och Matz Iwarson spelar  

Equmeniakyrkan Lilla Edet

Gudstjänst och lunch

Vid en gudstjänst i månaden kommer gudstjänsten att efterföljas av möjligheten att äta en enkel lunch. Ingen anmälan behövs i nuläget. Pris för lunchen är 40:- I gudstjänsten predikar pastor Gunilla S Olofsson.

Equmeniakyrkan Lilla Edet

Cafésöndag med andakt

En söndag i månaden har vi Cafésöndag med andakt. Då samlas vi kring fika, pratar om kristen tro, ber, sjunger och läser något från Bibeln. Ansvarig för andakten och leder gör pastor Gunillas S Olofsson.

Equmeniakyrkan Lilla Edet

Gudstjänst

I dagens gudstjänst predikar Gunilla S Olofsson och Matz Iwarson spelar  

Equmeniakyrkan Lilla Edet

Årsmöte

Församlingen håller i dag årsmöte för att besluta om planerade verksamheter för år 2022. Samtliga medlemmar kallas att närvara för att kunna vara delaktiga i församlingens beslut om bl.a. kyrkans aktiviteter.