Lokaluthyrning

Vi hyr ut våra lokaler

Du kan hyra fräscha och handikappanpassade lokaler i Equmeniakyrkan Lilla Edet för

–  dop

– begravning

– konferens

– kurs

Vi förespråkar en nykter miljö och uppmanar till alkoholfri förtäring.

Lokaler som finns att hyra:

Lokal som kan delas av med vikvägg

Plats att duka för 100 sittande gäster. I lokalen finns piano, videokanon, filmduk och ljudanläggning. Lokalen kan användas för servering, sammanträde, konferens, kurs. Utrymmet kan även användas för t ex meditativ dans, inomhuslek etc. I anslutning till lokalen finns ett lekrum.

Mindre lokaler

I anslutning till den stora lokalen finns ett mötesrum för delkonferens eller möte i den lilla gruppen. Där kan samlas upp till åtta personer. Det finns även ett konferensrum som kan hyras separat eller i samband med hyra av den större lokalen. I konferensrummet kan man sitta 10 personer. Det finns whiteboardtavla och tillgång till overheadprojektor. Vid behov av fler mindre lokaler kan även lekrummet användas som ett grupprum.

Kök

Utrustat för de vanligast förekommande sammanhangen. I hyran ingår: porslin, glas och bestick för 100 personer, kaffebryggare, mikrovågsugn och industridiskmaskin etc. Större måltider som lunch eller middag kan serveras men inte tillagas. Vi kan förmedla catering. Kaffe, te och smörgås kan göras på plats.

Kyrksalen

Kyrksalen är den av tradition vanligaste och vackraste lokalen vid firande av dop och begravning. Den står till förfogande för alla som sympatiserar med kristen värdegrund. Dessa högtider arrangeras med fördel hos oss då kyrksalen och serveringslokalen ligger under samma tak och i marknivå. Församlingen kan förmedla kontakt med officiant och/eller musiker. Kyrksalen tar 80 personer och kan vid behov utvidgas mot samlingssalen.

Vid större arrangemang kan kyrksalen användas för föreläsningar och musikevenemang. Vår policy vid lokaluthyrning

Det finns en policy för församlingens uthyrning. Hyrestagare skall ta del av policyn som en del av hyresavtalet.

Våra lokaler är uppförda för att huvudsakligen användas i församlingens verksamhet. Församlingen är en kristen gemenskap som ansluter till den teologiska grund som Equmeniakyrkan företräder. När församlingen inte har behov av lokalerna för sin verksamhet hyr vi ut dessa till verksamhet som är i linje med eller inte anses strida mot kristna värderingar.

Vid uthyrning ska ett hyresavtal upprättas som tydligt anger vem som hyr och vad ändamålet med hyran är.

Vi förväntar oss att hyrestagaren är aktsam om lokalerna och lämnar dessa i samma skick som de var när hyresgästen kom. Vi förespråkar en nykter miljö och uppmanar till alkoholfri förtäring. Det är absolut förbjudet att röka i lokalerna. Säkerhetsföreskrifterna om antal personer som får vistas i lokalerna skall följas.

Uppdagas det att hyrestagaren har lämnat vilseledande uppgifter vid hyra av lokal eller om lokalerna hyrs för ett ändamål som helt strider mot det kristna budskapet äger fastighetsägaren rätt att bryta hyresavtalet.