Tisdagskul

Samling tisdagar kl 18 – 19.30 för barn från 8 år. Vi samlas mycket utomhus men i takt med att coronapandemin avtar kan vi vara inne vid behov. Blir vädret för dåligt och vi inte kan vara inne meddelar vi anmälda barn om vi ställer in.

Vi börjar varje samling med en kort andakt där vi talar om något som hjälper oss förstå vad kristen tro är.

Efter andakten samlas vi kring en aktivitet. Vi försöker göra saker som ger barnen kunskap om t ex naturen, mat, konst och liknande, vi tränar samspel, arbetar med självförtroende och försöker sprida glädje. 

Som avslutning samlas vi runt en enkel fika och ber bönen Gud som haver barnen kär.

Ansvarig ledare: Anne-Marie Sandbeck, tele 0704-59 57 10