Publicerat 

Listan

Inrapportering av ”Namn och adresslistan”

Det är viktigt för alla inom Equmeniakyrkan att kunna komma i kontakt med andra inom Kyrkan. För att kunna göra detta på ett effektivt sätt behöver vi få kontakt uppgifter så information kan sändas till olika personer. För att minska kostnaderna och minska miljö- påverkan skickas all information med e-post, så därför är det viktigt att få in epostadresser på alla.
Alla som arbetar med Repet har fått ett brev om kontrollera organisationens uppgifter. Du som LokalAdmin har uppdraget att göra en genomgång av församlingen/föreningens olika förtroendeuppdrag och anställningar så det är korrekta personuppgifter, adress, telefon och mail.
Registrera här vilka uppgifter som  du har kontrollerat och/eller förändrat.
Tack för gott samarbete!

Klicka här för att registera!