Publicerat 

Listan

Inrapportering av ”Namn och adresslistan”
Alla som arbetar med Repet har fått ett brev om kontrollera organisationens uppgifter. Du som LokalAdmin har uppdraget att göra en genomgång av församlingen/föreningens olika förtroendeuppdrag och anställningar så det är korrekta personuppgifter, adress, telefon och epost adresser.
Registrera här vilka uppgifter som  du har kontrollerat och/eller förändrat.

Klicka här för att registera!

Tack för gott samarbete!