Livsmod är kyrkornas diakonifokus

Sveriges kristna råds gemensamma diakonifokus för kyrkorna åren 2022 och 2023 är ”Livsmod”. – Förhoppningen är att materialet ska leda till egna initiativ med arbete för att främja existentiell hälsa och livsmod, säger projektledare Fiorella Bastidas.

Livsmod - Diakonifokus 2022 och 2023Sveriges kristna råd, genom arbetsgruppen för diakoni, tar vartannat år fram en innehållsrik och mångfasetterad materialbank med ett särskilt tema som inspiration för det diakonala arbetet i landets församlingar. 
Diakonifokus för åren 2022 och 2023 är ”Livsmod” och materialbanken finns redan tillgänglig på Sveriges kristna råds webbplats. 

Fiorella Bastidas från Studieförbundet Bilda har varit projektledare för framtagandet av det nya materialet.

– Vad är livsmod, på vilket sätt är det relevant, och hur kan man känna livsmod i vår tid? Under de gångna två åren har det sociala livet varit kringskuret av covid-19. Inte minst kyrkorna har känt av restriktionerna. Men det har också lett till ny uppfinningsrikedom kring hur man kan ses och sprida livsmod, säger Fiorella Bastidas och fortsätter:

– Materialet till diakonifokus 22/23 om livsmod innehåller forskningsbakgrund, litteraturtips och film, liksom metoder för samtal och idéer för praktiskt arbete. Förhoppningen är att materialet ska leda till egna initiativ med arbete för att främja existentiell hälsa och livsmod. Som det står i Psaltaren 22:27: ”Må ni alltid vara fyllda av livsmod”.

Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd, skriver i en inledningstext till nya materialet:
”Behovet av livsmod är stort i vår tid, i meningen mod att vilja leva, tro på livet, våga hoppas. Människors oro har ökat under coronapandemin och när klimatförändringarna blivit allt mer påtagliga. Inte minst bland barn och unga. Idag står frågor om akut överlevnad i fokus. Människor ställer frågor om jorden kommer bestå, om anhöriga eller de själva kommer att överleva. Frågor om död och liv ställs på sin spets. Det finns också andra anledningar till att livsmod blir aktuellt, som när människor far illa i nära relationer, när man tvingas fly från krig och förföljelse, där naturkatastrofer inträffar, när man är orolig för om man ska få ett arbete någonsin, eller om man ska träffa någon att älska och älskas av”. 

– Samtidigt. Mitt i allt detta, när det känns som att livsmodet rinner ut ur oss, får vi återgå till den kristna trons källor. Bibelns berättelser talar om att Gud inte överger sitt folk eller någon enda människa. Gud som genom sin son Jesus Kristus, Frälsaren, är världens hopp och som sänder sin Ande till vår hjälp. Vi får återvända till källorna och lyssna till kallelsen att ge vidare. För ingen människa är en ö, säger Sofia Camnerin.