Ljusmanifestation på Sergels torg för konvertiter

På onsdag kväll samlas svensk kristenhet till gemensam förbönsgudstjänst för konvertiter i Filadelfiakyrkan och därefter en ljusmanifestation på Sergels torg. Liknande manifestationer kommer att hållas i flera städer samma kväll. Gudstjänsten i Stockholm kommer att sänds live på webben för den som inte kan närvara.

Observera

Denna text publicerades första gången den 15 januari, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Ljusmanifestation för konvertiter

På onsdag kväll samlas svensk kristenhet till gemensam förbönsgudstjänst för konvertiter i Filadelfiakyrkan och därefter en ljusmanifestation på Sergels torg. Liknande manifestationer kommer att hållas i flera städer samma kväll. Gudstjänsten i Stockholm kommer att sänds live på webben för den som inte kan närvara.

Landets kyrkoledare vill genom detta uppmärksamma de systematiska brister som finns i Migrationsverkets bedömning av konvertiter i asylprocessen. Genom en förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan i Stockholm och en efterföljande ljusmanifestation på Sergels torg vill landets kyrkor, genom Sveriges kristna råd, ge möjlighet för alla som vill, att bidra till att frågan blir uppmärksammad. Det handlar om att Migrationsverkets bedömning av konvertiternas trovärdighet ska anpassas efter hur vetenskapen idag ser på konversioner och till att fler konvertiter får sina asylskäl godkända.

Förbönsgudstjänsten hålls på onsdag i Filadelfiakyrkan i Stockholm (Rörstrandsgatan 5) klockan 18.00 dit alla är välkomna. Gudstjänsten kommer att innehålla sång av Maria Gustin Bergström, förbön och kyrkoledarna kommer att dela med sig av berättelser om konvertiter och deras situation. Därefter hålls en ljusmanifestation på Sergels torg som börjar cirka klockan 19.10. Liknande manifestationer kommer samma kväll att arrangeras i Göteborg, Linköping, Jönköping, Umeå, Åre och Sandviken.

Många av landets kyrkoledare kommer att medverka i Stockholm, däribland: Clive Adams, kommendör, Frälsningsarmén, Daniel Alm, föreståndare, Pingst – Fria församlingar i samverkan, Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift, Torbjörn Freij, pastor, Vineyard Norden, Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan, Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen, Linalie Newman, missionsdirektor, Evangeliska frikyrkan, Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS, Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan, Eva Brunne, biskop, Svenska kyrkan och Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd.

Missionsföreståndare Kjell Larsson, Svenska Alliansmissionen, är en av de kyrkoledare som kommer att medverka i Stockholm.
– Som gemensam kristenhet är det naturligt att stå upp för människor som lever i utsatthet. I detta fall är det särskilt viktigt att stå upp för de konvertiter som riskerar förföljelse och i värsta fall döden om de skickas tillbaka till sitt ursprungsland, säger Kjell Larsson.

Många lokala församlingar runt om i landet har de senaste åren fått kontakt med asylsökande och nyanlända, ofta med muslimsk bakgrund, som blivit intresserade av kristen tro. Många av dem har konverterat eller uttryckt en vilja att göra det. En stor andel av dem som konverterat har inte betraktats som trovärdiga av Migrationsverket och deras skäl för att få asyl i Sverige har inte godtagits.

Landets kyrkoledare skrev den 16 december på debattplats i Dagens nyheter om Migrationsverkets hantering av konvertiter i asylprocessen. Kyrkoledarna menar att myndighetens bedömning av konvertiter har systematiska brister. De 14 undertecknarna krävde att Migrationsverket tar hänsyn till aktuell forskning, att fokus i handläggningen riktas mot hotbild och skyddsbehov och att bedömningen bör handla mindre om konvertitens tankar och mer om konvertitens handlingar.

På torsdag, dagen efter manifestationerna, kommer en delegation från Sveriges kristna råd att besöka Migrationsverket för att möta generaldirektör Mikael Ribbenvik med flera för ett samtal om konversion som asylskäl. Anders Arborelius, Lasse Svensson och Karin Wiborn med flera kommer att delta.

En gemensam bön kommer att bedjas för konvertiternas situation i Filadelfiakyrkan i Stockholm (se nedan). Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, uppmanar alla att vara med i bönen.
– I svåra och komplicerade situationer har vi troende alltid vänt oss till Gud, eftersom vi litar på hans hjälp och stöd. I sin kärlek vill Gud hjälpa oss att skapa ett samhälle som är gott och rättfärdigt för alla, säger Karin Wiborn.

Förbönsgudstjänsten från Filadelfiakyrkan i Stockholm kommer att sänds live på TBN Nordic. För att se programmet besöker man www.tbnnordic.tv och följer sändningen i liveikonen eller så tittar man på Viasat kanalplats 141. TBN Nordic drivs av en Svensk ideell förening, som ingår i världens största kristna TV-nätverk, TRINITY BROADCAST NETWORK (TBN).

Bönen

Gud,
Du som har skapat och älskar alla människor
och ser på oss med stor barmhärtighet,
beskydda dem som har drivits på flykt.
Vi ber särskilt för våra systrar och bröder
som utvisas mot sin vilja till länder med svår förföljelse.
Tack för att du står på deras sida.
Vi ber att de system
som utsätter människor för livsfarliga situationer
bryts ned och förändras.
Tack för att du hör vår bön.

Jesus Kristus,
Du som vandrar med oss,
Och gett oss uppdrag att vara ljus och salt i världen.
Vi ber särskilt för kvinnor och män som öppnar sitt hjärta för människor på flykt.
Tack att du är med dem.
Ge dem kraft och tro
och omslut dem med kärlek.
Tack för att du hör vår bön.

Heliga Ande,
Du som tröstar, förnyar och utmanar.
Du ser den växande frustation vi bär över vårt lands brister
i mötet med asylsökande och konvertiter.
Låt vår vrede vara helig och stärk den profetiska rösten.
Vi ber särskilt för morgondagens möte mellan
Sveriges kyrkor och Migrationsverket.
Tack för att du hör vår bön.
I Jesu namn
Amen.

Mer information

Sveriges kristna råd: Svensk kristenhet i ljusmanifestation på Sergels torg för konvertiter

Facebook: https://www.facebook.com/events/262302441131670/

Debattartikeln i Dagens nyheter (16 december 2018):
https://www.dn.se/debatt/migrationsverket-maste-respektera-konvertitens-tro/

Om ljusmanifestationen

Ta gärna med ett eget ljus (gravljus eller batteriljus). Inga öppna lågor av vanliga ljus eller marchaller får användas enligt polistillståndet.
Ljusmanifestationen börjar cirka klockan 19.10.