Publicerat 

Återplantering av församling

När en församling märker att alla vägar till förändring inom de befintliga ramarna är prövade utan resultat kan det vara läge att starta om helt och hållet. Vi kallar det för återplantering.

Återplantering är något annat än både församlingsgrundande där man börjar från noll och församlingsutveckling där man utvecklar det som finns. Återplantering är något helt nytt inom tidigare yttre ramar. En sådan kan ske på olika sätt.

Equmeniakyrkan har gjort en grundläggande utvärdering av hur metoden omstart har fungerat i bildarsamfunden. Återplantering har likheter med omstart men utifrån erfarenheter och reflexion har vi slipat konceptet.

I kyrkokonferensen 2016 lyftes frågan och återplantering finns nu med i ett av riktningsmålen för 2017-2018. Under hösten 2016 och våren 2017 kommer två heldagar om återplantering att erbjudas. Fr o m 2017 kommer man att kunna ansöka om bidrag för återplantering. Några pilotprojekt genomförs redan.