Publicerat 

Utvecklingsprocessen

fotolia_9691049_m-sprouting-seeds_web750En utvecklingsprocess kan kan gå till på olika sätt och beror helt på de behov som ni som församling har. Det är ni som äger hela processen och som kan svara på vad det är som behöver förändras. I en utvecklingsprocess får ni stöd och vägledning av en handledare som tar med sig ett utifrån-perspektiv.

Så här kan det gå till
 1. När det är klart att församlingen vill påbörja en utvecklingsprocess får ni besök av en församlingsutvecklare eller handledare. Det är ett första möte där ni pratar om vad som ska hända och får inspiration till att gå in i processen.
 2. Efter det följer fyra samlingar med styrelsen eller hela församlingen där ni förankrar syftet med processen och pratar om vad den kommer att innebära.
 3. Sedan sätter processen igång. Det börjar med en undersökning och inventering för att veta var och hur ni behöver förändring. På det följer en tolkning av undersökning och planering av hur ni går vidare. När förändringarna genomförs förs ständigt en egen analys och utvärdering.
 4. Sedan går det tillbaka till självprövning, att se vad som faktiskt har hänt. Utifrån utvärdering av processen så långt fortsätter ni på det sätt som fungerar bäst för er församling.
Olika arbetssätt

Ett arbetssätt är så kallad styrkebaserad undersökning. Det handlar om att hitta vad som fungerar väldigt väl i organisationen och att utgå från detta under hela processen. NFU, naturlig församlingsutveckling, är en annan metod som tar sin utgångspunkt i att undersöka hur väl församlingen fungerar inom dess viktigaste och mest betydelsefulla områden. När det är identifierat finns en tydlig bild av hur det är bäst att arbeta vidare med utveckling

Vad är handledarens uppgift?
 • Ge församlingen ett utifrån-perspektiv
 • Ställa frågor om “blinda fläckar”
 • Uppmuntra och stödja församlingen i en process
 • Hjälpa församlingen att genomföra, och framför allt tolka undersökningar
 • Vara en länk till regioner, nationellt kansli och andra nätverk
 • Informera om material, kurser och andra resurser
 • Att uppmuntra uthållighet och långsiktighet